Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení zastupitelstva č. 322 ze dne 25.9. 2012

K uspořádání části majetkových vztahů s FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s.

č.j.: 630/2012

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 322

ze dne 25. 9. 2012

K uspořádání části majetkových vztahů s FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s.

Zastupitelstvo městské části

 

I.   schvaluje

 

1.1. Záměr vypořádání zhodnocení pozemků parc. č. 163/1 a parc. č. 163/5 vše v k.ú. Žižkov, v majetku Městské části Praha 3 nákladem FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s. v celkové výši 18,882.096,- Kč, popřípadě ve výši dle nezávislého znaleckého posudku, pokud bude nižší.

 

1.2. Koupi kotelny na výhřev trávníkové plochy na části pozemků parc. č. 166/9, parc. č. 167/3, parc. č. 167/4 vše v k.ú. Žižkov, za kupní cenu ve výši 9 882 894,-Kč, popřípadě ceny ve výši dle nezávislého znaleckého posudku, pokud bude nižší.

1.3. Záměr smluvního započtení vzájemných pohledávek  z vypořádání zhodnocení pozemku ve smyslu bodu 1.1 tohoto usnesení, z koupě kotelny na výhřev trávníkové plochy ve smyslu bodu 1.2 tohoto usnesení a ze smlouvy o půjčce podle smlouvy o půjčce č. 2011/01376/7 ze dne 19. 7. 2011 ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 4. 2012 a dodatku č. 2 ze dne 26. 7. 2012.

I.    ukládá

 

1. Radě městské části

1.1. zajistit účast zástupců MČ Praha 3 v orgánech společnosti FK VIKTORIA  ŽIŽKOV a.s.

1.2.  zajistit vypracování nezávislých znaleckých posudků a následné uzavření smluv  a   dohod  k  realizaci   rozhodnutí  dle  bodu 1.1, 1.2 a 1.3  tohoto usnesení.

Ing. Vladislava H u j o v á

  starostka městské části

Login