Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení zastupitelstva č. 317 ze dne 25.9. 2012

k výběrovému řízení pro rok 2012 v oblasti sociálních služeb – dotace HMP, Program J5 – Podpora financování sociálních služeb na úrovni městských částí

č.j.: 592/2012

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 317

ze dne 25. 9. 2012

k výběrovému řízení pro rok 2012 v oblasti sociálních služeb – dotace HMP, Program J5 – Podpora financování sociálních služeb na úrovni městských částí

Zastupitelstvo městské části

I.        b e r e   n a   v ě d o m í

zápis z jednání výběrové komise k přidělení dotací jednotlivým    poskytovatelům sociálních služeb na území MČ Praha 3 ze dne 30.8.2012

II.      s c h v a l u j e

 

výši přidělených dotací uvedeným subjektůmdle přílohy tohoto usnesení

III.      u k l á d á

 

  1. vedoucí odboru sociálních věcí

  1.1 zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení

 

  2. vedoucí odboru ekonomického

  2.1. vyplatit schválené výše přidělených dotací

Ing. Vladislava H u j o v á

  starostka městské části

Login