Usnesení zastupitelstva č. 295 ze dne 26.6. 2012

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budověč.p. 1626, k.ú. Vinohrady, dle zákonač. 72/1994 Sb., Praha 3, Laubova 3

č.j.: 411/2012

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 295

ze dne 26. 6. 2012

 

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budověč.p. 1626, k.ú. Vinohrady, dle zákonač. 72/1994 Sb., Praha 3, Laubova 3

Zastupitelstvo městské části

I.    s c h v a l u j e

prodej pronajatých bytových jednotek dle zákona č. 72/1994 Sb., níže uvedeným oprávněnýmnájemcům, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu

Bytová jednotka č. 1626/1 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 935/14124 na společných částech budovy čp. 1626 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2455, vše k.ú. Vinohrady

Jméno:  

Cena:     1 647 575,00 Kč

Bytová jednotka č. 1626/2 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 477/14124 na společných částech budovy čp. 1626 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2455, vše k.ú. Vinohrady

Jméno:  

Cena:     845 298,00 Kč

Bytová jednotka č. 1626/4 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 645/14124 na společných částech budovy čp. 1626 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2455, vše k.ú. Vinohrady

Jméno:  

Cena:     1 175 263,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1626/5 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 751/14124 na společných částech budovy čp. 1626 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2455, vše k.ú. Vinohrady

Jméno:  

Cena:     1 360 897,00 Kč

Bytová jednotka č. 1626/6 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 467/14124 na společných částech budovy čp. 1626 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2455, vše k.ú. Vinohrady

Jméno:  

Cena:     827 577,00 Kč

Bytová jednotka č. 1626/7 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 957/14124 na společných částech budovy čp. 1626 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2455, vše k.ú. Vinohrady

Jméno:  

Cena:     1 734 192,00 Kč

Bytová jednotka č. 1626/8 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 585/14124 na společných částech budovy čp. 1626 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2455, vše k.ú. Vinohrady

Jméno:  

Cena:     1 060 086,00 Kč

Bytová jednotka č. 1626/9 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 749/14124 na společných částech budovy čp. 1626 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2455, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:     1 357 272,00 Kč

Bytová jednotka č. 1626/10 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 471/14124 na společných částech budovy čp. 1626 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2455, vše k.ú. Vinohrady

Jméno:  

Cena:     820 535,00 Kč

Bytová jednotka č. 1626/11 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 972/14124 na společných částech budovy čp. 1626 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2455, vše k.ú. Vinohrady

Jméno:  

Cena:     1 732 214,00 Kč

Bytová jednotka č. 1626/12 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 611/14124 na společných částech budovy čp. 1626 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2455, vše k.ú. Vinohrady

Jméno:  

Cena:     1 094 981,00 Kč

Bytová jednotka č. 1626/13 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 776/14124 na společných částech budovy čp. 1626 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2455, vše k.ú. Vinohrady

Jméno:  

Cena:     1 390 679,00 Kč

Bytová jednotka č. 1626/14 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 476/14124 na společných částech budovy čp. 1626 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2455, vše k.ú. Vinohrady

Jméno:  

Cena:     819 726,00 Kč

Bytová jednotka č. 1626/15 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 947/14124 na společných částech budovy čp. 1626 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2455, vše k.ú. Vinohrady

Jméno:  

Cena:     1 678 191,00 Kč

Bytová jednotka č. 1626/16 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 577/14124 na společných částech budovy čp. 1626 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2455, vše k.ú. Vinohrady

Jméno:  

Cena:     1 022 509,00 Kč

Bytová jednotka č. 1626/17 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 776/14124 na společných částech budovy čp. 1626 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2455, vše k.ú. Vinohrady

Jméno:  

Cena:     1 367 399,00 Kč

Ceny uvedené u jednotlivých bytových jednotek jsou maximální ceny, které mohou být u bytových jednotek sníženy v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3, schváleným usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 178 ze dne 20.12.2011.

II.   u k l á d á

1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

1.1. podepsat jednotlivé smlouvy o převodu bytové jednotky podle vzorové smlouvy o převodu bytové jednotky schválené Radou městské části

Ing. Vladislava H u j o v á

  starostka městské části