Usnesení zastupitelstva č. 294 ze dne 26.6. 2012

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1856, vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Lucemburská 40

č.j.: 400/2012

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 294

ze dne 26. 6. 2012

 

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1856, vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Lucemburská 40

Zastupitelstvo městské části

I.     schvaluje

           

       prodej pronajatých bytových jednotek dle zák. č. 72/1994 Sb., níže uvedeným oprávněným nájemcům, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu

    

Bytová jednotka č. 1856/1 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 828/22766 na společných částech budovy čp. 1856 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1551, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:   1 502 199,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1856/2 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 316/22766 na společných částech budovy čp. 1856 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1551, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:   589 103,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1856/3 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 523/22766 na společných částech budovy čp. 1856 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1551, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:   964 543,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1856/4 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 472/22766 na společných částech budovy čp. 1856 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1551, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:   870 486,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1856/5 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 775/22766 na společných částech budovy čp. 1856 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1551, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:   1 452 544,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1856/6 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 467/22766 na společných částech budovy čp. 1856 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1551, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:   861 265,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1856/7 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 497/22766 na společných částech budovy čp. 1856 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1551, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:   926 532,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1856/8 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 318/22766 na společných částech budovy čp. 1856 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1551, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:   592 831,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1856/9 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 317/22766 na společných částech budovy čp. 1856 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1551, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:   590 967,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1856/10 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 524/22766 na společných částech budovy čp. 1856 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1551, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:   966 387,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1856/11 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 474/22766 na společných částech budovy čp. 1856 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1551, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:   874 174,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1856/12 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 771/22766 na společných částech budovy čp. 1856 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1551, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:   1 445 047,00 Kč

 

 

 

Bytová jednotka č. 1856/13 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 474/22766 na společných částech budovy čp. 1856 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1551, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:   883 654,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1856/14 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 488/22766 na společných částech budovy čp. 1856 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1551, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:   909 754,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1856/15 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 315/22766 na společných částech budovy čp. 1856 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1551, vše k.ú. Žižkov

Jméno

Cena:   587 239,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1856/16 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 309/22766 na společných částech budovy čp. 1856 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1551, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:   576 053,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1856/17 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 527/22766 na společných částech budovy čp. 1856 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1551, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:   971 920,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1856/18 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 465/22766 na společných částech budovy čp. 1856 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1551, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:   857 576,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1856/19 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 783/22766 na společných částech budovy čp. 1856 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1551, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:   1 444 048,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1856/20 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 457/22766 na společných částech budovy čp. 1856 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1551, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:   851 962,00 Kč

Bytová jednotka č. 1856/21 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 495/22766 na společných částech budovy čp. 1856 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1551, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:   922 804,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1856/22 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 320/22766 na společných částech budovy čp. 1856 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1551, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:   596 560,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1856/23 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 320/22766 na společných částech budovy čp. 1856 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1551, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:   593 360,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1856/24 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 525/22766 na společných částech budovy čp. 1856 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1551, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:   968 231,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1856/25 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 470/22766 na společných částech budovy čp. 1856 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1551, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:   866 797,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1856/26 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 789/22766 na společných částech budovy čp. 1856 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1551, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:   1 470 893,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1856/27 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 462/22766 na společných částech budovy čp. 1856 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1551, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:   861 283,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1856/28 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 503/22766 na společných částech budovy čp. 1856 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1551, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:   922 628,00 Kč

 

 

 

Bytová jednotka č. 1856/29 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 319/22766 na společných částech budovy čp. 1856 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1551, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:   594 696,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1856/30 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 315/22766 na společných částech budovy čp. 1856 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1551, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:   584 089,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1856/31 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 528/22766 na společných částech budovy čp. 1856 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1551, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:   973 764,00 Kč

Bytová jednotka č. 1856/32 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 473/22766 na společných částech budovy čp. 1856 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1551, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:   872 330,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1856/33 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 764/22766 na společných částech budovy čp. 1856 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1551, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:   1 424 287,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1856/34 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 461/22766 na společných částech budovy čp. 1856 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1551, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:   859 419,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1856/35 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 502/22766 na společných částech budovy čp. 1856 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1551, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:   935 853,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1856/36 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 326/22766 na společných částech budovy čp. 1856 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1551, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:   607 745,00 Kč

 

 

 

Bytová jednotka č. 1856/37 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 256/22766 na společných částech budovy čp. 1856 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1551, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:   474 688,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1856/38 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 395/22766 na společných částech budovy čp. 1856 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1551, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:   724 529,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1856/39 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 342/22766 na společných částech budovy čp. 1856 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1551, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:   627 313,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1856/41 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 335/22766 na společných částech budovy čp. 1856 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1551, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:   621 174,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1856/42 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 367/22766 na společných částech budovy čp. 1856 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1551, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:   680 510,00 Kč

Bytová jednotka č. 1856/43 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 244/22766 na společných částech budovy čp. 1856 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1551, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:   452 437,00 Kč

Ceny uvedené u jednotlivých bytových jednotek jsou maximální ceny, které mohou být  u bytových jednotek sníženy v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 schváleným usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 178 ze dne 20.12.2011.

II.    ukládá

1.    Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

1.1. podepsat jednotlivé smlouvy o převodu bytové jednotky dle vzorové            

smlouvy o převodu bytové jednotky schválené Radou městské části

Ing. Vladislava H u j o v á

  starostka městské části