Usnesení zastupitelstva č. 293 ze dne 26.6. 2012

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 155, vše k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Koněvova 4

č.j.: 405/2012

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 293

ze dne 26. 6. 2012

 

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 155, vše k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Koněvova 4

 

 

Zastupitelstvo městské části

I.     schvaluje

          

        prodej pronajatých bytových jednotek dle zák. č. 72/1994 Sb., níže uvedeným oprávněným nájemcům, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu

 

Bytová jednotka č. 155/1 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1206/12912 na společných částech budovy čp. 155 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 895, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    2 169 615,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 155/2 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 814/12912 na společných částech budovy čp. 155 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 895, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 448 120,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 155/3 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1213/12912 na společných částech budovy čp. 155 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 895, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    2 182 208,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 155/4 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 855/12912 na společných částech budovy čp. 155 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 895, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 563 810,00 Kč

Bytová jednotka č. 155/5 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 577/12912 na společných částech budovy čp. 155 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 895, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 032 263,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 155/6 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 671/12912 na společných částech budovy čp. 155 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 895, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 200 431,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 155/7 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 498/12912 na společných částech budovy čp. 155 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 895, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    905 871,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 155/8 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 263/12912 na společných částech budovy čp. 155 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 895, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    478 402,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 155/9 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 555/12912 na společných částech budovy čp. 155 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 895, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    992 905,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 155/10 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 651/12912 na společných částech budovy čp. 155 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 895, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 164 650,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 155/11 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 502/12912 na společných částech budovy čp. 155 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 895, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    918 167,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 155/12 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 265/12912 na společných částech budovy čp. 155 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 895, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    482 040,00 Kč

 

 

 

Bytová jednotka č. 155/13 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 428/12912 na společných částech budovy čp. 155 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 895, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    765 699,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 155/14 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 450/12912 na společných částech budovy čp. 155 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 895, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    805 058,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 155/15 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 327/12912 na společných částech budovy čp. 155 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 895, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    594 819,00 Kč

 

Ceny uvedené u jednotlivých bytových jednotek jsou maximální ceny, které mohou být u bytových jednotek sníženy v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 schváleným usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 178 ze dne 20. 12. 2011.

II.    ukládá

1.    Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

1.1.podepsat jednotlivé smlouvy o převodu bytové jednotky dle vzorové            

smlouvy o převodu bytové jednotky schválené Radou městské části

Ing. Vladislava H u j o v á

  starostka městské části