Usnesení zastupitelstva č. 286 ze dne 26.6. 2012

k vyhodnocení výběrového řízení na prodej nepronajaté bytové jednotky č. 2388/24, nacházející se v budově č.p. 2386, 2387, 2388, 2389, Praha 3, Jana Želivského 13, 15, 17, 19, zapsané na LV č. 16773  v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, spolu s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 344/39016  na společných částech budovy č.p. 2386, 2387, 2388, 2389, a s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 344/39016  na pozemcích parc. č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5, 4251/9, přičemž uvedená budova a pozemky jsou zapsány na LV č. 16772 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

č.j.: 328/2012

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 286

ze dne 26. 6. 2012

k vyhodnocení výběrového řízení na prodej nepronajaté bytové jednotky č. 2388/24, nacházející se v budově č.p. 2386, 2387, 2388, 2389, Praha 3, Jana Želivského 13, 15, 17, 19, zapsané na LV č. 16773  v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, spolu s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 344/39016  na společných částech budovy č.p. 2386, 2387, 2388, 2389, a s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 344/39016  na pozemcích parc. č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5, 4251/9, přičemž uvedená budova a pozemky jsou zapsány na LV č. 16772 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

 

Zastupitelstvo městské části 

I.        b e r e   n a    v ě d o m í

zápis z vyhodnocení výběrového řízení na prodej nepronajaté bytové jednotky č. 2388/24, nacházející se v budově č.p. 2386, 2387, 2388, 2389, Praha 3, Jana Želivského 13, 15, 17, 19, zapsané na LV č. 16773 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, spolu s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 344/39016 na společných částech budovy č.p. 2386, 2387, 2388, 2389, a s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 344/39016 na pozemcích parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5, 4251/9, přičemž uvedená budova a pozemky jsou zapsány na LV č. 16772 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který je přílohou tohoto usnesení

II.      s c h v a l u j e

1. vyhodnocení výběrového řízení na prodej nepronajaté bytové jednotky č. 2388/24, nacházející se v budově č.p. 2386, 2387, 2388, 2389, Praha 3, Jana Želivského 13, 15, 17, 19, zapsané na LV č. 16773  v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, spolu s příslušným neoddělitelně spjatým  spoluvlastnickým podílem v rozsahu 344/39016  na společných částech budovy č.p. 2386, 2387, 2388, 2389, a s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 344/39016  na pozemcích parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5, 4251/9, přičemž uvedená budova a pozemky jsou zapsány na LV č. 16772 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů – umístění účastníků

Bytová jednotka č. 2388/24, nacházející se v budově č.p. 2386, 2387, 2388, 2389, Praha 3, Jana Želivského 13, 15, 17, 19, zapsaná na LV č. 16773  v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, spolu s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 344/39016  na společných částech budovy č.p. 2386, 2387, 2388, 2389, a s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 344/39016 na pozemcích parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5, 4251/9, přičemž uvedená budova a pozemky jsou zapsány na LV č. 16772 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

obálka č. č.j. nabídnutá cena jméno a adresa účastníka výběrového řízení
2 020224/2012 1 131 100,- Kč  
1 020207/2012 1 115 007,- Kč  

2. prodej nepronajaté bytové jednotky č. 2388/24, nacházející se v budově č.p. 2386, 2387, 2388, 2389, Praha 3, Jana Želivského 13, 15, 17, 19, zapsané na LV č. 16773  v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, spolu s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 344/39016 na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389, a s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem rozsahu 344/39016  na pozemcích parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5, 4251/9, přičemž uvedená budova a pozemky jsou zapsány na LV č. 16772 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, účastníku výběrového řízení, který se umístil na prvním místě.

3. prodej účastníku, který se umístil na 2. místě v případě, že se účastník, který se umístil na prvním místě, nedostaví k podpisu smlouvy o převodu vlastnictví jednotky do 10 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví jednotky způsobem podle pokynů městské části.    

III.       u k l á d á

 

   1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části 

     1.1.podepsat smlouvu o převodu vlastnictví jednotky dle vzorové

     smlouvy schválené Radou městské části

Ing. Vladislava H u j o v á

  starostka městské části