Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení zastupitelstva č. 270 ze dne 26.6. 2012

k Výborům Zastupitelstva městské části (výbor kontrolní Městské části Praha 3, finanční Městské části Praha 3, pro územní rozvoj Městské části Praha 3, pro majetek Městské části Praha 3, pro správu grantového a podpůrného fondu Městské části Praha 3)

č.j.: 472/2012

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 270

ze dne 26. 6. 2012

 

k Výborům Zastupitelstva městské části (výbor kontrolní Městské části Praha 3, finanční Městské části Praha 3, pro územní rozvoj Městské části Praha 3, pro majetek Městské části Praha 3, pro správu grantového a podpůrného fondu Městské části Praha 3)

 

Zastupitelstvo městské části

I.  odvolává

předsedy, místopředsedy, členy a tajemníky Výborů Zastupitelstva městské části:

Výboru kontrolního Městské části Praha 3 (4 členy)

Výboru finančního Městské části Praha 3 (7 členů)

Výboru pro územní rozvoj Městské části Praha 3 (7 členů)

Výboru pro majetek Městské části Praha 3 (7 členů)

Výboru pro správu grantového a podpůrného fondu Městské části Praha 3 (7 členů)

II.     souhlasí

s navýšením počtu členů Výboru kontrolního Městské části Praha 3 o 2 členy (z 5 členů na 7 členů)

III. volí

1.   Výbor kontrolní Městské části Praha 3:
Předsedu: Ing. Pavel Sladkovský
Místopředsedu: Mgr. Alena Hronová
5 členů: Tomáš Kalousek, Pavel Hurda, Ing. Mgr. Irena Ropková, MgA. ak.soch. Jitka Kateřina Trčková, Mgr. Ladislav Kolář
Tajemníka: Mgr. Sněžana Pellarová

2.   Výbor finanční Městské části Praha 3:
Předsedu: Ing. Mgr. Irena Ropková
Místopředsedu: Bc. Martin Stropnický
5 členů: Ing. Jan Knyttl, Ing. Jan Vokál, Mgr. Ladislav Kolář, MUDr. Jiří Jungwirth, MUDr. Barborka Hanychová
Tajemníka: Ing. Lenka Sajfrtová

3.   Výbor pro územní rozvoj Městské části Praha 3
Předsedu: Ing. Miroslav Poche
Místopředsedu: Mgr. Simeon Popov
5 členů: Bc. Ondřej Pecha, Pavel Hurda, Ing. Bohuslav Nigrin, Mgr. Helena Benýšková, Ing. Tomáš Mikeska
Tajemníka: Ing. Arch. Zdeněk Fikar

4.   Výbor pro majetek Městské části Praha 3:
Předsedu: Michal Kucián
Místopředsedu: Mgr. Ondřej Rut
5 členů: MUDr. Marek Zeman, MUDr. Robert Hoffman, Milan Horvát, Ing. Miroslav Fabík, Mgr. Simeon Popov
Tajemníka: Bc. Iveta Vlasáková

5.   Výbor pro správu grantového a podpůrného fondu Městské části Praha 3:
Předsedu: Ing. Světlana Škapová
Místopředsedu: Miroslava Oubrechtová
5 členů: Bc. Ondřej Pecha, Mgr. Jiří Matušek, Mgr. Martina Chmelová, Lukáš Haupt, Ing. Josef Heller, MBA
Tajemníka: PhDr. Eva Hájková

Ing. Vladislava H u j o v á

  starostka městské části

Login