Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení zastupitelstva č. 267 ze dne 26.6. 2012

k poskytnutí peněžitého daru  z rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2012

č.j.: 414/2012

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 267

ze dne 26. 6. 2012

k poskytnutí peněžitého daru  z rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2012

Zastupitelstvo městské části

I.                             s c h v a l u j e

 

poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2012 ve výši 400.000,- Kč organizaci Nadační fond RYCHLÉ ŠÍPY JAROSLAVA FOGLARA za účelem propagace myšlenek díla Jaroslava Foglara jako ideového zdroje pro pozitivní formování osobnosti dětí a mládeže a péče o dílo a archiv Jaroslava Foglara a zachování památky jeho a jeho rodiny

 

II.                          u k l á d á

 

1. vedoucí odboru kultury

1.1. zajistit realizaci tohoto usnesení

  

2. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

2.1. podepsat příslušnou darovací smlouvu

 

Ing. Vladislava H u j o v á

  starostka městské části

Login