Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení zastupitelstva č. 258 ze dne 13.3. 2012

k dodatku  č. 4 zřizovací  listiny   příspěvkové    organizace   Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400

č.j.: 109/2012

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 258

ze dne 13. 3. 2012

k dodatku  č. 4 zřizovací  listiny   příspěvkové    organizace   Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400

 

Zastupitelstvo městské části

           

 

I.                 b e r e   n a   v ě d o m í 

dodatek    zřizovací    listiny    příspěvkové   organizace  Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400,  uvedený v příloze tohoto usnesení

 

II.              s c h v a l u j e

 

dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400  tak,  jak je uveden v příloze tohoto usnesení

III.          u k l á d á

 

1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

1.1. podepsat dodatek č. 4 zřizovací listiny

Ing. Vladislava H u j o v á

starostka městské části


 

Login