Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení zastupitelstva č. 257 ze dne 13.3. 2012

k dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce č. 2011/01376/7 mezi FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s. a Městskou částí Praha 3

č.j.: 170/2012

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 257

ze dne 13. 3. 2012

k dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce č. 2011/01376/7 mezi FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s. a Městskou částí Praha 3

 

Zastupitelstvo městské části

I.       s c h v a l u j e 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce č. 2011/01376/7 mezi FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s. a Městskou částí Praha 3 dle přílohy tohoto usnesení

II.      u k l á d á

 

1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

1. 1.  podepsat příslušný dodatek ke smlouvě o půjčce

Ing. Vladislava H u j o v á

starostka městské části

Login