Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení zastupitelstva č. 256 ze dne 13.3. 2012

k prodeji pozemku parc. č. 1489 v k. ú.  Žižkov

č.j.: 75/2012

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 256

ze dne 13. 3. 2012

k prodeji pozemku parc. č. 1489 v k. ú.  Žižkov

 

 

Zastupitelstvo městské části 

I.  bere na vědomí

zápis z jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 ze dne 8.11.2011, ve věci odprodeje pozemku parc. č. 1489 v k. ú. Žižkov, který je přílohou tohoto usnesení   

II. schvaluje

 

prodej pozemku parc.č. 1489 v k.ú. Žižkov, vlastníku domu č. p. 1940 na pozemku parc.č. 1488 v k.ú. Žižkov, vedeného v katastru nemovitostí na LV č. 2609, za kupní cenu stanovenou dohodou ve výši 40 500 Kč

III. ukládá

 

1.    Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

1.1. podepsat kupní smlouvu schválenou Radou městské části

Ing. Vladislava H u j o v á

starostka městské části

Login