Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení zastupitelstva č. 252 ze dne 13.3. 2012

k poskytnutí grantu a daru z fondu sociálního a zdravotního

č.j.: 150/2012

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 252

ze dne 13. 3. 2012

k poskytnutí grantu a daru z fondu sociálního a zdravotního

 

Zastupitelstvo městské části

I.        s c h v a l u j e

 

1.  poskytnutí grantu z fondu sociálního a zdravotního

1.    Hospic Štrasburk, o.s., Ústavní 91/7, Praha 8 ve výši 100 000,- Kč

projekt Lůžkové hospicové služby

2.    Česká společnost pro duševní zdraví, Zvonařova 1380/6, Praha 3 ve výši 80 000,- Kč

projekt Dramaterapií, pohybovou terapií a společným setkáním ke zlepšení sebedůvěry a komunikačních dovedností lidí s duševním onemocněním

3.    OSVĚTA, o.s., Radhošťská 1623/20, Praha 3 ve výši 120 000,- Kč.

projekt Fit senior

4.    Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy, o.s., Brunerova 1011/3, Praha 17 ve výši 100 000,- Kč

projekt Poskytování komplexních soc. služeb lidem s poruchami autistického spektra žijícím na území MČ Praha 3

5.    Arcidiecézní charita Praha, c.n.s., Londýnská 44/13, Praha 2 ve výši 80 000,- Kč

projekt Pečovatelská služba

6.    Židovská obec v Praze, c.n.s., Maiselova 250/18, Praha 1 ve výši 50 000,- Kč

projekt Komplexní domácí péče EZRA-integrované soc. a zdrav. služby pro seniory se zvl. zřetelem k potřebám těch, kteří přežili holokaust

7.    Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze, c.n.s., Bruselská 298/4, Praha 2 ve výši 60 000,- Kč

projekt Důstojně prožívané stáří-terénní peč. služba Vinohrady-Vršovice

8.    Máme otevřeno?, o.s., U Zvonařky 14, Praha 2 ve výši 80 000,- Kč

projekt Asistenční služba

9.    Hospicové občanské sdružení Cesta domů, Bubenská 421/3, Praha 7 ve výši 60 000,- Kč

projekt Domácí hospic Cesta domů

10.           Hospicové občanské sdružení Cesta domů, Bubenská 421/3, Praha 7 ve výši 60 000,- Kč

projekt Odlehčovací služby Hospicového občanského sdružení Cesta domů

11.           Hospicové občanské sdružení Cesta domů, Bubenská 421/3, Praha 7 ve výši 60 000,- Kč

projekt Poradna Hospicového občanského sdružení Cesta domů

 

2.  poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního

1.    Občanské sdružení R-Mosty, Havlíčkovo nám. 300, Praha 3 ve výši 80 000,- Kč

příspěvek na kofinancování provozu Sociálně právní poradny a Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

2.    Centrum dětí a mládeže Teen Challenge International, Chlumova 15, Praha 3 ve výši 60 000,- Kč

příspěvek na úhradu provozních a mzdových nákladů na poskytování soc. služeb v Centru dětí a mládeže TCH v r. 2012

3.    Nízkoprahový klub Husita, Nám. Barikád 1, Praha 3, Husitské centrum, o.p.s., V Tišině 3, Praha 6  ve výši 70 000,- Kč

příspěvek na provoz Nízkoprahového klubu Husita, MPSV na r. 2012 nepodpořilo provoz klubu

4.    Klub Beztíže při DDM Praha 3-Ulita, Na Balkáně 2866/17a, Praha 3 ve výši 110 000,- Kč

příspěvek na činnost Klubu Beztíže – práce s rizikovou mládeží Prahy 3 od 11 do 21 let věku

5.    Terénní program pro děti a mládež Streetwork Beztíže při DDM Praha 3-Ulita, Na Balkáně 2866/17a, Praha 3 ve výši 100 000,- Kč

příspěvek na činnost terénního programu pro děti a mládež ve věku 6 – 26 let pohybující se v soc. patol. prostředí

 

II.       u k l á d á

 1. vedoucímu OE

 1.1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení

 2. Ing. V. Hujové, starostce městské části

          2.1. podepsat příslušné darovací smlouvy

Ing. Vladislava H u j o v á

starostka městské části

Login