Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení zastupitelstva č. 251 ze dne 13.3. 2012

č.j.: 113/2012

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 251

ze dne 13. 3. 2012

k poskytnutí darů z Grantového a podpůrného fondu městské části Praha 3

 Zastupitelstvo městské části

I.       b e r e   n a    v ě d o m í

 

     doporučení Výboru Zastupitelstva městské části pro správu Grantového a podpůrného fondu městské části Praha 3 ze dne 7.února 2012 na poskytnutí darů občanům, spolkům, sdružením a organizacím

 

 

II.      s c h v a l u j e

 

         poskytnutí darů z Grantového a podpůrného fondu v celkové výši 13.460.000,- Kč dle přílohy tohoto usnesení

 

 

III.    u k l á d á

 

         1. vedoucí OE

                   1.1. zajistit realizaci usnesení

         2. tajemníkovi  Výboru Grantového a podpůr. fondu městské části Praha 3

         2.1. dohlížet na dodržování grantových podmínek

 

Ing. Vladislava H u j o v á

starostka městské části

Login