Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení zastupitelstva č. 250 ze dne 13.3. 2012

k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3

č.j.: 171/2012

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 250

ze dne 13. 3. 2012

k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3

 

Zastupitelstvo městské části 

I.       s c h v a l u j e

poskytnutí návratných bezúročných  půjček  z Fondu obnovy a rozvoje MČ Praha 3, dle přílohy  tohoto usnesení

II.       u k l á d á

            1.  odboru ekonomickému

            1.1. připravit příslušné smlouvy o návratných bezúročných  půjčkách s   vlastníky domů

           2.  Vladislavě Hujové, starostce městské části

2.1. podepsat příslušné smlouvy o návratných bezúročných půjčkách s vlastníky domů

Ing. Vladislava H u j o v á

starostka městské části

Login