Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení zastupitelstva č. 248 ze dne 13.3. 2012

k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí daru pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3

č.j.: 43/2012

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 248

ze dne 13. 3. 2012

k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí daru pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3

Zastupitelstvo městské části 

I.       s c h v a l u j e

poskytnutí daru  z Fondu obnovy a rozvoje MČ Praha 3, dle přílohy tohoto usnesení

II.       u k l á d á

           1.  odboru ekonomickému

 1.1. připravit příslušnou smlouvu o daru s vlastníkem   

           nemovitosti

          2.  Vladislavě Hujové, starostce městské části

 2.1. podepsat příslušnou smlouvu o daru s vlastníkem nemovitosti

Ing. Vladislava H u j o v á

starostka městské části

Login