Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení zastupitelstva č. 247 ze dne 13.3. 2012

k návrhu Smlouvy o výstavbě mezi Městskou částí Praha 3, Renátou Bádalovou, Janem Běhounkem a Alicí Běhounkovou, Jiřinou Karlovou,  Věrou Čepelovou, Martinem Čepelou a Miluší Čepelovou, ing. Jiřím Farkačem a Ing. Evou Farkačovou, Bohumilem Fenclem, Ing. Hedvikou  Ferencovou, Šárkou Herčíkovou, Janem Hoškem a Klárou Hoškovou, MUDr. Kateřinou Krausovou, Martinem Křečkem a Andreou Křečkovou, Eliškou Nedomlelovou, Marií Nollovou, Blankouv Störzerovou, ing. Jiřím Rákosníkem, Ing. Bedřichem Řehákem  a Zuzanou Řehákovou, Danou Šnaidrovou, Jiřím Štanglem a Simonou Štanglovou, prof. Ing. Jaromírem Štolcpartem, Danou Kolaříkovou, Bc. Jessicou Ježkovou, Helenou Mertlovou, Martou Marinovou na straně jedné a BLOCK  INVEST s.r.o., IČ: 26430886, se sídlem Praha 3, Chlumova 30 na straně druhé

č.j.: 92/2012

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 247

ze dne 13. 3. 2012

k návrhu Smlouvy o výstavbě mezi Městskou částí Praha 3, Renátou Bádalovou, Janem Běhounkem a Alicí Běhounkovou, Jiřinou Karlovou,  Věrou Čepelovou, Martinem Čepelou a Miluší Čepelovou, ing. Jiřím Farkačem a Ing. Evou Farkačovou, Bohumilem Fenclem, Ing. Hedvikou  Ferencovou, Šárkou Herčíkovou, Janem Hoškem a Klárou Hoškovou, MUDr. Kateřinou Krausovou, Martinem Křečkem a Andreou Křečkovou, Eliškou Nedomlelovou, Marií Nollovou, Blankouv Störzerovou, ing. Jiřím Rákosníkem, Ing. Bedřichem Řehákem  a Zuzanou Řehákovou, Danou Šnaidrovou, Jiřím Štanglem a Simonou Štanglovou, prof. Ing. Jaromírem Štolcpartem, Danou Kolaříkovou, Bc. Jessicou Ježkovou, Helenou Mertlovou, Martou Marinovou na straně jedné a BLOCK  INVEST s.r.o., IČ: 26430886, se sídlem Praha 3, Chlumova 30 na straně druhé

 

I.     schvaluje

návrh Smlouvy o výstavbě mezi Městskou částí Praha 3, Renátou Bádalovou, Janem Běhounkem a Alicí Běhounkovou, Jiřinou Karlovou,  Věrou Čepelovou, Martinem Čepelou a Miluší Čepelovou, ing. Jiřím Farkačem a Ing. Evou Farkačovou, Bohumilem Fenclem, Ing. Hedvikou  Ferencovou, Šárkou Herčíkovou, Janem Hoškem a Klárou Hoškovou, MUDr. Kateřinou Krausovou, Martinem Křečkem a Andreou Křečkovou, Eliškou Nedomlelovou, Marií Nollovou, Blankou Störzerovou, ing. Jiřím Rákosníkem, Ing. Bedřichem Řehákem  a Zuzanou Řehákovou, Danou Šnaidrovou, Jiřím Štanglem a Simonou Štanglovou, prof. Ing. Jaromírem Štolcpartem, Danou  Kolaříkovou, Bc. Jessicou Ježkovou, Helenou Mertlovou, Martou Marinovou na straně

jedné a BLOCK  INVEST s.r.o., IČ: 26430886, se sídlem Praha 3, Chlumova 30 na straně druhé, která je přílohou  tohoto usnesení

 

 

II.    ukládá

1.      Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

 

1.1. podepsat příslušnou Smlouvu o výstavbě mezi Městskou částí Praha 3, Renátou Bádalovou, Janem Běhounkem a Alicí Běhounkovou, Jiřinou Karlovou,  Věrou Čepelovou, Martinem Čepelou a Miluší Čepelovou, ing. Jiřím Farkačem a Ing. Evou Farkačovou, Bohumilem Fenclem, Ing. Hedvikou  Ferencovou, Šárkou Herčíkovou, Janem Hoškem a Klárou Hoškovou, MUDr. Kateřinou Krausovou, Martinem Křečkem a Andreou Křečkovou, Eliškou Nedomlelovou, Marií Nollovou, Blankou Störzerovou,  ing. Jiřím Rákosníkem, Ing. Bedřichem Řehákem  a Zuzanou Řehákovou, Danou Šnaidrovou, Jiřím Štanglem a Simonou Štanglovou, prof. Ing. Jaromírem Štolcpartem, Danou Kolaříkovou, Bc. Jessicou Ježkovou, Helenou Mertlovou, Martou Marinovou na straně jedné a BLOCK  INVEST s.r.o., IČ: 26430886, se sídlem Praha 3, Chlumova 30 na straně druhé, která je přílohou  tohoto usnesení

Ing. Vladislava H u j o v á

starostka městské části

Login