Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení zastupitelstva č. 246 ze dne 13.3. 2012

k vyhodnocení výběrového řízení na prodej nepronajaté bytové jednotky č. 1515/9, nacházející se v budově č.p. 1514, 1513, 1515, Praha 3, Hořanská 2, 4, 6, zapsané na LV č. 16162 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavníměsto Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, spolu s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 537/31046 na společných částech budovy č.p. 1514, 1513, 1515 as příslušnýmneoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 537/31046 na pozemcích parc.č. 3964, 3962/1, 3963/3, 3962/2, přičemž uvedená budova apozemky jsou zapsány na LV č. 16161 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

č.j.: 145/2012

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 246

ze dne 13. 3. 2012

k vyhodnocení výběrového řízení na prodej nepronajaté bytové jednotky č. 1515/9, nacházející se v budově č.p. 1514, 1513, 1515, Praha 3, Hořanská 2, 4, 6, zapsané na LV č. 16162 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavníměsto Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, spolu s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 537/31046 na společných částech budovy č.p. 1514, 1513, 1515 as příslušnýmneoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 537/31046 na pozemcích parc.č. 3964, 3962/1, 3963/3, 3962/2, přičemž uvedená budova apozemky jsou zapsány na LV č. 16161 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zastupitelstvo městské části

I.    bere na vědomí

zápis z vyhodnocení výběrového řízení na prodejnepronajaté bytové jednotky č. 1515/9, nacházející se v budově č.p. 1514, 1513, 1515, Praha 3, Hořanská 2, 4, 6, zapsanéna LV č. 16162 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, spolu s příslušným neoddělitelně spjatýmspoluvlastnickým podílem v rozsahu537/31046 na společných částech budovy č.p. 1514, 1513, 1515 a s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 537/31046 na pozemcích parc.č. 3964, 3962/1, 3963/3, 3962/2, přičemž uvedená budova a pozemky jsou zapsány na LV č. 16161 v katastru nemovitostí,vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha,dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který je přílohou tohoto usnesení

II.  schvaluje

1. vyhodnocení výběrového řízení na prodej nepronajaté bytové jednotky č. 1515/9, nacházející se v budově č.p. 1514, 1513, 1515, Praha 3, Hořanská 2, 4, 6, zapsanéna LV č. 16162 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, spolus příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 537/31046 na společnýchčástechbudovy č.p. 1514, 1513, 1515 a s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 537/31046 na pozemcích parc.č. 3964, 3962/1, 3963/3, 3962/2, přičemž uvedená budova a pozemky jsou zapsány na LV č. 16161 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, prok.ú. Žižkov, obec Praha,dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů — umístění účastníků

Bytová jednotka č. 1515/9, nacházející se v budově č.p. 1514, 1513, 1515, Praha 3, Hořanská 2, 4, 6, zapsané na LV č. 16162 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, spolus příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 537/31046 na společných částech budovy č.p. 1514, 1513, 1515 a s příslušným neoddělitelně spjatýmspoluvlastnickým podílem v rozsahu 537/31046 na pozemcích parc.č. 3964, 3962/1, 3963/3, 3962/2, přičemž uvedenábudova a pozemky jsou zapsány na LV č. 16161 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadempro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov,obec Praha,dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Obálka č. č.j. Nabídnutá cena  
2 007371/2012 1 751 100,- Kč  
5 007743/2012 1 610 100,- Kč  
4 007505/2012 1 457 890,- Kč  
3 007474/2012 1 441 000,- Kč  

    2. prodej nepronajaté bytové jednotky č. 1515/9, nacházející se v budově č.p. 1514, 1513, 1515, Praha 3, Hořanská 2, 4, 6, zapsané na LV č. 16162 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, spolu s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu537/31046 na společných částech budovy č.p. 1514, 1513, 1515 a s příslušným neoddělitelněspjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 537/31046 na pozemcích parc.č. 3964, 3962/1, 3963/3, 3962/2, přičemž uvedená budova a pozemky jsou zapsány na LV č. 16161 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, účastníku výběrového řízení, který se umístil na prvním místě

    3. prodej účastníku, který se umístil na druhém místě v případě, že se účastník, který se umístil na prvním místě, nedostaví k podpisu smlouvy o převodu vlastnictví jednotky do 10 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví jednotky způsobem podle pokynů Městské části, a pak za stejných podmínek účastníkovi na dalším místě

III. ukládá

1.  Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

1.1. podepsat smlouvu o převodu vlastnictví jednotky podle vzorové smlouvy, schválené Radou městské části

Ing. Vladislava H u j o v á

starostka městské části

Login