Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení zastupitelstva č. 243 ze dne 13.3. 2012

k vyhodnocení výběrového řízení na prodej nepronajaté bytové jednotky č. 2659/27, nacházející se v budově č.p. 2659, Praha 3, Habrová 12, zapsané na LV č. 14548 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k. ú. Žižkov, obec Praha, spolu s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 457/22046 na společných částech budovy č.p. 2659 a s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 457/22046 na pozemcích parc. č. 2922/30 a 2922/102, přičemž uvedená budova a pozemky jsou zapsány na LV č. 14547 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k. ú. Žižkov, obec Praha, dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

č.j.: 144/2012

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 243

ze dne 13. 3. 2012

k vyhodnocení výběrového řízení na prodej nepronajaté bytové jednotky č. 2659/27, nacházející se v budově č.p. 2659, Praha 3, Habrová 12, zapsané na LV č. 14548 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k. ú. Žižkov, obec Praha, spolu s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 457/22046 na společných částech budovy č.p. 2659 a s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 457/22046 na pozemcích parc. č. 2922/30 a 2922/102, přičemž uvedená budova a pozemky jsou zapsány na LV č. 14547 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k. ú. Žižkov, obec Praha, dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

I.        b e r e   n a    v ě d o m í

zápis z vyhodnocení výběrového řízení  na prodej nepronajaté bytové jednotky č. 2659/27, nacházející se v budově č.p. 2659, Praha 3, Habrová 12, zapsané na LV č. 14548 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k. ú. Žižkov, obec Praha, spolu s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 457/22046 na společných částech budovy č.p. 2659 a s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 457/22046 na pozemcích parc. č. 2922/30 a 2922/102, přičemž uvedená budova a pozemky jsou zapsány na LV č. 14547 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k. ú. Žižkov, obec Praha, dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který je přílohou tohoto usnesení

II.         s c h v a l u j e

1. vyhodnocení výběrového řízení  na prodej nepronajaté bytové   jednotky č. 2659/27, nacházející se v budově č.p. 2659, Praha 3, Habrová 12, zapsané na LV č. 14548 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k. ú. Žižkov, obec Praha, spolu s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 457/22046 na společných částech budovy č.p. 2659 a s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 457/22046 na pozemcích parc. č. 2922/30 a 2922/102, přičemž uvedená budova a pozemky jsou zapsány na LV č. 14547 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k. ú. Žižkov, obec Praha, dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů – umístění účastníků

Bytová jednotka č. 2659/27, nacházející se v budově č.p. 2659, Praha 3, Habrová 12, zapsaná na LV č. 14548 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k. ú. Žižkov, obec Praha, spolu s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 457/22046 na společných částech budovy č.p. 2659 a s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 457/22046 na pozemcích parc. č. 2922/30 a 2922/102, přičemž uvedená budova a pozemky jsou zapsány na LV č. 14547 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k. ú. Žižkov, obec Praha dle zák.č. 72/1994 Sb.    

                

                                  

obálka č. č.j. nabídnutá cena  
3 007368/2012 1 761 500 Kč  
4 007449/2012 1 610 000 Kč  
1 007266/2012 1 550 000 Kč  
2 007359/2012 1 427 000 Kč  

2. prodej nepronajaté bytové jednotky č. 2659/27, nacházející se v budově č.p. 2659, Praha 3, Habrová 12, zapsané na LV č. 14548 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k. ú. Žižkov, obec Praha, spolu s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 457/22046 na společných částech budovy č.p. 2659 a s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 457/22046 na pozemcích parc. č. 2922/30 a 2922/102, přičemž uvedená budova a pozemky jsou zapsány na LV č. 14547 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k. ú. Žižkov, obec Praha, dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, účastníku výběrového řízení, který se umístil na prvním místě.

3. prodej účastníku, který se umístil na 2. místě v případě, že se účastník, který se umístil na prvním místě, nedostaví k podpisu smlouvy o převodu vlastnictví jednotky do 10 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví jednotky způsobem podle pokynů městské části a pak za stejných podmínek účastníkovi na dalším místě.   

III.       u k l á d á

 

   1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části 

     1.1.   podepsat smlouvu o převodu vlastnictví jednotky dle vzorové smlouvy schválené Radou městské části

Ing. Vladislava H u j o v á

starostka městské části

Login