Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení zastupitelstva č. 240 ze dne 13.3. 2012

k vyhodnocení výběrového řízení na prodej nepronajaté bytové jednotky č. 2421/17, nacházející se v budově č.p. 2421, Praha 3, Čajkovského 15, zapsané na LV č. 17123 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro  k.ú. Žižkov, obec Praha, spolu s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 523/9808 na společných částech budovy č.p. 2421 a s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 523/9808 na pozemku parc. č. 1386, přičemž uvedená budova a pozemek jsou zapsány na LV č. 17122 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha,  dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

č.j.: 141/2012

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 240

ze dne 13. 3. 2012

k vyhodnocení výběrového řízení na prodej nepronajaté bytové jednotky č. 2421/17, nacházející se v budově č.p. 2421, Praha 3, Čajkovského 15, zapsané na LV č. 17123 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro  k.ú. Žižkov, obec Praha, spolu s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 523/9808 na společných částech budovy č.p. 2421 a s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 523/9808 na pozemku parc. č. 1386, přičemž uvedená budova a pozemek jsou zapsány na LV č. 17122 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha,  dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

 

I.        b e r e   n a    v ě d o m í

zápis z vyhodnocení výběrového řízení  na prodej nepronajatébytové jednotky č. 2421/17, nacházející se v budově č.p. 2421, Praha 3, Čajkovského 15, zapsané na LV č. 17123 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, spolu s příslušným neoddělitelně spjatým  spoluvlastnickým podílem v rozsahu 523/9808 na společných částech budovy č.p. 2421 a s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 523/9808 na pozemku parc.č. 1386, přičemž uvedená budova a pozemek jsou zapsány na LV č. 17122 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který je přílohou tohoto usnesení

II.        s c h v a l u j e

1. vyhodnocení výběrového řízení  na prodej nepronajaté bytové jednotky č. 2421/17, nacházející se v budově č.p. 2421, Praha 3, Čajkovského 15, zapsané na LV č. 17123 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, spolu s příslušným neoddělitelně spjatým  spoluvlastnickým podílem v rozsahu 523/9808 na společných částech budovy č.p. 2421 a s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 523/9808 na pozemku parc.č. 1386, přičemž uvedená budova a pozemek jsou zapsány na LV č. 17122 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů – umístění účastníků

Bytová jednotka č. 2421/17, nacházející se v budově č.p 2421, Praha 3, Čajkovského 15, zapsaná na LV č. 17123 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, spolu s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 523/9808 na společných částech budovy čp. 2421 a s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 523/9808 na pozemku parc.č. 1386, přičemž uvedená budova a pozemek jsou zapsány na LV č. 17122 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

obálka č. č.j. nabídnutá cena  
6 007374/2012 1 871 500 Kč  
7 007450/2012 1 810 000 Kč  
1 005073/2012 1 654 321 Kč  
4 006783/2012 1 652 000 Kč  
5 007109/2012 1 615 000 Kč  
2 006747/2012 1 525 000 Kč  
8 007508/2012 1 517 778 Kč  
3 006780/2012 1 452 000 Kč  

2. prodej nepronajaté bytové jednotky č. 2421/17, nacházející se v budově č.p. 2421, Praha 3, Čajkovského 15, zapsané na LV č. 17123 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, spolu s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 523/9808 na společných částech budovy čp. 2421 a s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem rozsahu 523/9808 na pozemku parc.č. 1386, přičemž uvedená budova a pozemek jsou zapsány na LV č. 17122 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, účastníku výběrového řízení, který se umístil na prvním místě.

3. prodej účastníku, který se umístil na 2. místě v případě, že se účastník, který se umístil na prvním místě, nedostaví k podpisu  smlouvy o převodu vlastnictví jednotky do 10 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví jednotky způsobem podle pokynů městské části a pak za stejných podmínek účastníkovi na dalším místě.   

 

 

III.       u k l á d á

 

     1. Ing. Vladislavě Hujové, starostceměstské části 

     1.1.podepsat smlouvu o převodu vlastnictví jednotky dle vzorové  smlouvy schválené Radou  městské části

 

Ing. Vladislava H u j o v á

starostka městské části

Login