Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení zastupitelstva č. 237 ze dne 13.3. 2012

k vyhodnocení výběrového řízení na prodej nepronajaté bytové jednotky č. 99/5, nacházející se v budově č.p. 97, 98, 99, Praha 3, Basilejské nám. 8, 9, 10, zapsané na LV č. 17220 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro  k.ú. Žižkov, obec Praha, spolu s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 671/43461 na společných částech budovy č.p. 97, 98, 99 a s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 671/43461 na pozemcích parc. č. 4251/16, 4251/15, 4390/7, 4251/1, přičemž uvedená budova a pozemky jsou zapsány na LV č. 17219 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

č.j.: 139/2012

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 237

ze dne 13. 3. 2012

k vyhodnocení výběrového řízení na prodej nepronajaté bytové jednotky č. 99/5, nacházející se v budově č.p. 97, 98, 99, Praha 3, Basilejské nám. 8, 9, 10, zapsané na LV č. 17220 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro  k.ú. Žižkov, obec Praha, spolu s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 671/43461 na společných částech budovy č.p. 97, 98, 99 a s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 671/43461 na pozemcích parc. č. 4251/16, 4251/15, 4390/7, 4251/1, přičemž uvedená budova a pozemky jsou zapsány na LV č. 17219 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

 

Zastupitelstvo městské části 

I.        b e r e   n a    v ě d o m í

zápis z vyhodnocení výběrového řízení  na prodej nepronajaté bytové jednotky č. 99/5, nacházející se v budově č.p. 97, 98, 99, Praha 3, Basilejské nám. 8, 9, 10, zapsané na LV č. 17220 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, spolu s příslušným neoddělitelně spjatým  spoluvlastnickým podílem v rozsahu 671/43461 na společných částech budovy č.p. 97, 98, 99 a s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 671/43461 na pozemcích parc.č. 4251/16, 4251/15, 4390/7, 4251/1, přičemž uvedená budova a pozemky jsou zapsány na LV č. 17219 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který je přílohou tohoto usnesení

 

II.         s c h v a l u j e

1. vyhodnocení výběrového řízení  na prodej nepronajaté bytové jednotky č. 99/5, nacházející se v budově č.p. 97, 98, 99, Praha 3, Basilejské nám. 8, 9, 10, zapsané na LV č. 17220 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, spolu s příslušným neoddělitelně spjatým  spoluvlastnickým podílem v rozsahu 671/43461 na společných částech budovy č.p. 97, 98, 99 a s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 671/43461 na pozemcích parc.č. 4251/16, 4251/15, 4390/7, 4251/1, přičemž uvedená budova a pozemky jsou zapsány na LV č. 17219 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů – umístění účastníků

Bytová jednotka č. 99/5, nacházející se v budově č.p. 97, 98, 99, Praha 3, Basilejské nám. 8, 9, 10, zapsaná na LV č. 17220 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, spolu s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 671/43461 na společných částech budovy čp. 97, 98, 99 a s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 671/43461 na pozemcích parc.č. 4251/16, 4251/15, 4390/7, 4251/1, přičemž uvedená budova a pozemky jsou zapsány na LV č. 17219 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

obálka č. č.j. nabídnutá cena  
4 007376/2012 2 251 000 Kč  
3 007370/2012 2 161 000 Kč  
1 006785/2012 2 102 000 Kč  
2 007107/2012 2 015 000 Kč  

2. prodej nepronajaté bytové jednotky č. 99/5, nacházející se v budově č.p. 97, 98, 99, Praha 3, Basilejské nám. 8, 9, 10, zapsané na LV č. 17220 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, spolu s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 671/43461 na společných částech budovy čp. 97, 98, 99 a s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem rozsahu 671/43461 na pozemcích parc.č. 4251/16, 4251/15, 4390/7, 4251/1, přičemž uvedená budova a pozemky jsou zapsány na LV č. 17219 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, účastníku výběrového řízení, který se umístil na prvním místě.

3. prodej účastníku, který se umístil na 2. místě v případě, že se účastník, který se umístil na prvním místě, nedostaví k podpisu smlouvy o převodu vlastnictví jednotky do 10 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví jednotky způsobem podle pokynů městské části a pak za stejných podmínek účastníkovi na dalším místě.   

III.       u k l á d á

 

1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části 

1.1.podepsat smlouvu o převodu vlastnictví jednotky dle vzorové  smlouvy schválené Radou  městské části

Ing. Vladislava H u j o v á

starostka městské části

 

Login