Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení zastupitelstva č. 235 ze dne 13.3. 2012

k  prodeji  pronajatých bytových  jednotek  v  budově čp. 2419  v  k.ú. Žižkov, dle zák. č. 72/1994 Sb.,  Praha 3, Žerotínova 30A

č.j.: 128/2012

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 235

ze dne 13. 3. 2012

k  prodeji  pronajatých bytových  jednotek  v  budově čp. 2419  v  k.ú. Žižkov, dle zák. č. 72/1994 Sb.,  Praha 3, Žerotínova 30A

 

 

Zastupitelstvo městské části

I.     schvaluje

          

        prodej pronajatých bytových jednotek dle zák. č. 72/1994 Sb., níže uvedeným oprávněným nájemcům, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu

Bytová jednotka č. 2419/1 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 601/9800 na společných částech budovy čp. 2419 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2019, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 079 675,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2419/2 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 543/9800 na společných částech budovy čp. 2419 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2019, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    964 620,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2419/3 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 622/9800 na společných částech budovy čp. 2419 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2019, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 111 181,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2419/4 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 602/9800 na společných částech budovy čp. 2419 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2019, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 105 552,00 Kč

Bytová jednotka č. 2419/5 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 428/9800 na společných částech budovy čp. 2419 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2019, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    786 007,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2419/6 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 347/9800 na společných částech budovy čp. 2419 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2019, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    637 253,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2419/7 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 612/9800 na společných částech budovy čp. 2419 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2019, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 123 916,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2419/8 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 590/9800 na společných částech budovy čp. 2419 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2019, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 083 514,00 Kč

Bytová jednotka č. 2419/9 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 436/9800 na společných částech budovy čp. 2419 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2019, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    800 698,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2419/10 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 354/9800 na společných částech budovy čp. 2419 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2019, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    650 108,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2419/11 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 623/9800 na společných částech budovy čp. 2419 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2019, vše k.ú. Žižkov

Jméno:  

Cena:    1 144 117,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2419/12 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 620/9800 na společných částech budovy čp. 2419 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2019, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 138 608,00 Kč

  

Bytová jednotka č. 2419/15 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 637/9800 na společných částech budovy čp. 2419 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2019, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 169 828,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2419/16 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 592/9800 na společných částech budovy čp. 2419 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2019, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 075 347,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2419/17 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 422/9800 na společných částech budovy čp. 2419 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2019, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    770 768,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2419/18 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 357/9800 na společných částech budovy čp. 2419 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2019, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    652 048,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2419/19 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 620/9800 na společných částech budovy čp. 2419 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2019, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 126 208,00 Kč

     

   

Ceny uvedené u jednotlivých bytových jednotek jsou maximální ceny, které mohou být  u bytových jednotek sníženy v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 schváleným usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 178 ze dne 20.12.2011.

 

II.    ukládá

1.    Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

1.1. podepsat jednotlivé smlouvy o převodu bytové jednotky dle vzorové            

smlouvy o převodu bytové jednotky schválené Radou městské části

Ing. Vladislava H u j o v á

starostka městské části

 

Login