Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení zastupitelstva č. 233 ze dne 13.3. 2012

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1604 v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Koněvova 144

č.j.: 129/2012

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 233

ze dne 13. 3. 2012

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1604 v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Koněvova 144

 

Zastupitelstvo městské části

I.     schvaluje

prodej pronajatých bytových jednotek dle zák. č. 72/1994 Sb., níže uvedeným oprávněným nájemcům, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu

Bytová jednotka č. 1604/1 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 390/15763 na společných částech budovy čp. 1604 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4023, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    638 341,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1604/2 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 546/15763 na společných částech budovy čp. 1604 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4023, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    926 437,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1604/5 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 383/15763 na společných částech budovy čp. 1604 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4023, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    649 863,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1604/6 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 416/15763 na společných částech budovy čp. 1604 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4023, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    705 857,00 Kč

Bytová jednotka č. 1604/7 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 343/15763 na společných částech budovy čp. 1604 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4023, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    571 702,00 Kč

Bytová jednotka č. 1604/10 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 567/15763 na společných částech budovy čp. 1604 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4023, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    962 069,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1604/11 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 391/15763 na společných částech budovy čp. 1604 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4023, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    663 437,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1604/14 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 577/15763 na společných částech budovy čp. 1604 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4023, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    979 037,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1604/15 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 807/15763 na společných částech budovy čp. 1604 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4023, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 369 294,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1604/17 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 403/15763 na společných částech budovy čp. 1604 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4023, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    671 709,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1604/18 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 333/15763 na společných částech budovy čp. 1604 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4023, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    555 035,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1604/19 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 568/15763 na společných částech budovy čp. 1604 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4023, vše k.ú. Žižkov

Jméno:   

Cena:    958 086,00 Kč

Bytová jednotka č. 1604/21 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 548/15763 na společných částech budovy čp. 1604 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4023, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    924 350,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1604/22 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 403/15763 na společných částech budovy čp. 1604 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4023, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    683 799,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1604/23 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 412/15763 na společných částech budovy čp. 1604 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4023, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    699 070,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1604/25 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 563/15763 na společných částech budovy čp. 1604 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4023, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    944 022,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1604/26 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 269/15763 na společných částech budovy čp. 1604 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4023, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    434 911,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1604/27 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 552/15763 na společných částech budovy čp. 1604 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4023, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    931 098,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1604/28 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 423/15763 na společných částech budovy čp. 1604 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4023, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    709 274,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1604/29 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 439/15763 na společných částech budovy čp. 1604 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4023, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    740 492,00 Kč

  

Bytová jednotka č. 1604/30 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 366/15763 na společných částech budovy čp. 1604 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4023, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    606 378,00 Kč

     

Ceny uvedené u jednotlivých bytových jednotek jsou maximální ceny, které mohou být u bytových jednotek sníženy v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 schváleným usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 178 ze dne 20.12.2011.

II.    ukládá

1.    Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

1.1. podepsat jednotlivé smlouvy o převodu bytové jednotky dle vzorové smlouvy   o převodu bytové jednotky schválené Radou městské části

Ing. Vladislava H u j o v á

starostka městské části

Login