Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení zastupitelstva č. 232 ze dne 13.3. 2012

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 790, vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Husitská 44

č.j.: 130/2012

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 232

ze dne 13. 3. 2012

 

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 790, vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Husitská 44

 

Zastupitelstvo městské části

I.     schvaluje

          

        prodej pronajatých bytových jednotek dle zák. č. 72/1994 Sb., níže uvedeným oprávněným nájemcům, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu

    

Bytová jednotka č. 790/1 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 573/11172  na společných částech budovy čp. 790 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 554, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 004 983,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 790/2 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 419/11172  na společných částech budovy čp. 790 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 554, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    722 313,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 790/3 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 695/11172  na společných částech budovy čp. 790 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 554, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 218 959,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 790/4 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 884/11172  na společných částech budovy čp. 790 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 554, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 550 445,00 Kč

Bytová jednotka č. 790/7 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1033/11172  na společných částech budovy čp. 790 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 554, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 791 116,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 790/8 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 646/11172  na společných částech budovy čp. 790 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 554, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 107 178,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 790/9 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 185/11172  na společných částech budovy čp. 790 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 554, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    304  121,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 790/10 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 854/11172  na společných částech budovy čp. 790 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 554, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 463 668,00 Kč

Ceny uvedené u jednotlivých bytových jednotek jsou maximální ceny, které mohou být  u bytových jednotek sníženy v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 schváleným usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 178 ze dne 20.12.2011.

II.    ukládá

1.    Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

1.1. podepsat jednotlivé smlouvy o převodu bytové jednotky dle vzorové            

smlouvy o převodu bytové jednotky schválené Radou městské části

 

 

Ing. Vladislava H u j o v á

starostka městské části

Login