Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení zastupitelstva č. 231 ze dne 13.3. 2012

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 626, vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Baranova 36

č.j.: 133/2012

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 231

ze dne 13. 3. 2012

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 626, vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Baranova 36

 

Zastupitelstvo městské části

I.     schvaluje

          

        prodej pronajatých bytových jednotek dle zák. č. 72/1994 Sb., níže uvedeným oprávněným nájemcům, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu

 

Bytová jednotka č. 626/1 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 565/4881 na společných částech budovy čp. 626 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1686/1 a věcně příslušném pozemku parc.č. 1686/2, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 264 697,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 626/2 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 372/4881 na společných částech budovy čp. 626 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1686/1 a věcně příslušném pozemku parc.č. 1686/2, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    832 686,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 626/3 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 567/4881 na společných částech budovy čp. 626 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1686/1 a věcně příslušném pozemku parc.č. 1686/2, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 269 174,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 626/4 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 381/4881 na společných částech budovy čp. 626 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1686/1 a věcně příslušném pozemku parc.č. 1686/2, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    852 831,00 Kč

Bytová jednotka č. 626/5 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 575/4881 na společných částech budovy čp. 626 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1686/1 a věcně příslušném pozemku parc.č. 1686/2, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 287 081,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 626/6 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 424/4881 na společných částech budovy čp. 626 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1686/1 a věcně příslušném pozemku parc.č. 1686/2, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    949 082,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 626/7 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 753/4881 na společných částech budovy čp. 626 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1686/1 a věcně příslušném pozemku parc.č. 1686/2, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 670 457,00 Kč

 

Ceny uvedené u jednotlivých bytových jednotek jsou maximální ceny, které mohou být  u bytových jednotek sníženy v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 schváleným usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 178 ze dne 20.12.2011.

II.    ukládá

1.    Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

1.1. podepsat jednotlivé smlouvy o převodu bytové jednotky dle vzorové            

         smlouvy o převodu bytové jednotky schválené Radou městské části

 

Ing. Vladislava H u j o v á

starostka městské části

Login