Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení zastupitelstva č. 229 ze dne 13.3. 2012

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1833, vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Baranova 11

č.j.: 132/2012

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 229

ze dne 13. 3. 2012

 

 

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1833, vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Baranova 11

 

Zastupitelstvo městské části

I.     schvaluje

          

        prodej pronajatých bytových jednotek dle zák. č. 72/1994 Sb., níže uvedeným oprávněným nájemcům, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu

    

Bytová jednotka č. 1833/1 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 432/17256 na společných částech budovy čp. 1833 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1479, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    822 325,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1833/2 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 473/17256 na společných částech budovy čp. 1833 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1479, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    895 640,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1833/3 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 450/17256 na společných částech budovy čp. 1833 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1479, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    856 588,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1833/5 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 496/17256 na společných částech budovy čp. 1833 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1479, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    944 151,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1833/7 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 431/17256 na společných částech budovy čp. 1833 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1479, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    820 421,00 Kč

Bytová jednotka č. 1833/8 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 470/17256 na společných částech budovy čp. 1833 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1479, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    889 959,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1833/9 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 452/17256 na společných částech budovy čp. 1833 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1479, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    860 395,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1833/10 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 458/17256 na společných částech budovy čp. 1833 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1479, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    871 817,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1833/11 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 500/17256 na společných částech budovy čp. 1833 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1479, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    951 765,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1833/12 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 409/17256 na společných částech budovy čp. 1833 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1479, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    778 544,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1833/13 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 435/17256 na společných částech budovy čp. 1833 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1479, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    828 035,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1833/14 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 473/17256 na společných částech budovy čp. 1833 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1479, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    895 640,00 Kč

  

Bytová jednotka č. 1833/15 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 455/17256 na společných částech budovy čp. 1833 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1479, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    866 106,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1833/16 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 459/17256 na společných částech budovy čp. 1833 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1479, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    873 720,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1833/17 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 502/17256 na společných částech budovy čp. 1833 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1479, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    955 572,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1833/19 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 435/17256 na společných částech budovy čp. 1833 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1479, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    828 035,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1833/20 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 482/17256 na společných částech budovy čp. 1833 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1479, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    912 681,00 Kč

Bytová jednotka č. 1833/21 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 457/17256 na společných částech budovy čp. 1833 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1479, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    869 913,00 Kč

Bytová jednotka č. 1833/22 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 465/17256 na společných částech budovy čp. 1833 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1479, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    885 141,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1833/23 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 501/17256 na společných částech budovy čp. 1833 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1479, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    953 668,00 Kč

  

Bytová jednotka č. 1833/24 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 410/17256 na společných částech budovy čp. 1833 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1479, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    780 447,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1833/25 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 558/17256 na společných částech budovy čp. 1833 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1479, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 045 430,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1833/26 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 550/17256 na společných částech budovy čp. 1833 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1479, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 030 441,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1833/27 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 467/17256 na společných částech budovy čp. 1833 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1479, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    874 938,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1833/28 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 501/17256 na společných částech budovy čp. 1833 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1479, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    938 638,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1833/29 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 408/17256 na společných částech budovy čp. 1833 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1479, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    764 400,00 Kč

Ceny uvedené u jednotlivých bytových jednotek jsou maximální ceny, které mohou být  u bytových jednotek sníženy v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 schváleným usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 178 ze dne 20.12.2011.

II.    ukládá

1.    Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

1.1. podepsat jednotlivé smlouvy o převodu bytové jednotky dle vzorové            

smlouvy o převodu bytové jednotky schválené Radou městské části

Ing. Vladislava H u j o v á

starostka městské části

Login