Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení zastupitelstva č. 228 ze dne 13.3. 2012

k prodeji pronajatých bytových jednotek a ateliéru v budově čp. 1698, vše k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Křišťanova 15

č.j.: 134/2012

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 228

ze dne 13. 3. 2012

k prodeji pronajatých bytových jednotek a ateliéru v budově čp. 1698, vše k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Křišťanova 15

 

 

Zastupitelstvo městské části

I.     schvaluje

          

        prodej pronajatých bytových jednotek a ateliéru dle zák. č. 72/1994 Sb., níže uvedeným oprávněným nájemcům, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu

 

 

Bytová jednotka č. 1698/1 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 459/18335 na společných částech budovy čp. 1698 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1668, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    847 642,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1698/2 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 254/18335 na společných částech budovy čp. 1698 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1668, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    466 526,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1698/4 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1093/18335 na společných částech budovy čp. 1698 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1668, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    2 051 250,00 Kč

 

  

Bytová jednotka č. 1698/5 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 939/18335 na společných částech budovy čp. 1698 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1668, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 762 236,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1698/6 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 607/18335 na společných částech budovy čp. 1698 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1668, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 114 886,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1698/7 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 846/18335 na společných částech budovy čp. 1698 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1668, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 596 161,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1698/8 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 832/18335 na společných částech budovy čp. 1698 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1668, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 561 427,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1698/9 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1287/18335 na společných částech budovy čp. 1698 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1668, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    2 363 853,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1698/10 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 952/18335 na společných částech budovy čp. 1698 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1668, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 796 153,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1698/11 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1153/18335 na společných částech budovy čp. 1698 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1668, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    2 163 853,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1698/12 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1300/18335 na společných částech budovy čp. 1698 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1668, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    2 413 730,00 Kč

 

 

Bytová jednotka č. 1698/13 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 648/18335 na společných částech budovy čp. 1698 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1668, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 203 152,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1698/14 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1388/18335 na společných částech budovy čp. 1698 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1668, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    2 591 001,00 Kč

 

Nebytová jednotka-ateliér č. 1698/101 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 591/18335 na společných částech budovy čp. 1698 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1668, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    914 109,00 Kč

 

Ceny uvedené u jednotlivých bytových jednotek a ateliéru jsou maximální ceny, které mohou být  u bytových jednotek sníženy v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 schváleným usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 178 ze dne 20.12.2011

 

 

II.    ukládá

1.    Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

1.1.podepsat jednotlivé smlouvy o převodu bytové jednotkya ateliéru dle vzorové   smlouvy o převodu bytové jednotky a ateliéru schválené Radou městské části

Ing. Vladislava H u j o v á

starostka městské části

Login