Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení zastupitelstva č. 226 ze dne 13.3. 2012

k prodeji pronajaté bytové jednotky č. 961/5, nacházející se v budově č.p. 961, Praha 3, Perunova 3, zapsané na LV č. 1513 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracovištěPraha, pro k.ú. Vinohrady,obec Praha, spolu s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickýmpodílem v rozsahu 968/9735 na společných částech budovy č.p. 961 a příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 968/9735 na pozemku parc.č. 2913/1, přičemž uvedená budova a pozemek jsou zapsány na LV č. 1513 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Vinohrady, obec Praha, dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

č.j.: 124/2012

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 226

ze dne 13. 3. 2012

k prodeji pronajaté bytové jednotky č. 961/5, nacházející se v budově č.p. 961, Praha 3, Perunova 3, zapsané na LV č. 1513 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracovištěPraha, pro k.ú. Vinohrady,obec Praha, spolu s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickýmpodílem v rozsahu 968/9735 na společných částech budovy č.p. 961 a příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 968/9735 na pozemku parc.č. 2913/1, přičemž uvedená budova a pozemek jsou zapsány na LV č. 1513 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Vinohrady, obec Praha, dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zastupitelstvo městské části

I.    s c h v a l u j e

prodej pronajaté bytové jednotky č. 961/5, nacházející se v budově č.p. 961, Praha 3, Perunova 3, zapsané na LV č. 1513 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Vinohrady, obec Praha, spolu s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 968/9735 na společných částech budovy č.p. 961 a příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 968/9735 na pozemku parc.č. 2913/1, přičemž uvedená budova a pozemek jsou zapsány na LV č. 1513 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Vinohrady, obec Praha, dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeným oprávněným nájemcům, popřípaděřádným pokračovatelům v nájmu

Bytová jednotka č. 961/5 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 968/9735 na společných částech budovyč.p. 961 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2913/1, vše k.ú. Vinohrady

Jméno:  

Cena:     1 786 251,00

Uvedená cena bytové jednotky je maximální cena, která může být u bytové jednotky snížena v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3, schváleným usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 178 ze dne 20.12.2011

II.   u k l á d á

1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

1.1. podepsat smlouvu o převodu bytové jednotky podle vzorové smlouvy o převodu bytové jednotky schválené Radou městské části

Ing. Vladislava H u j o v á

starostka městské části

Login