Usnesení zastupitelstva č.216 ze dne 20.12. 2011

ke změně Jednacího řádu Zastupitelstva městské části

č.j.: 898/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 216

ze dne 20. 12. 2011

ke změně Jednacího řádu Zastupitelstva městské části

 

 

Zastupitelstvo městské části

I.       schvaluje

 

nové znění Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 3 uvedené v příloze tohoto usnesení

Ing. Vladislava H u j o v á

 starostka městské části