Usnesení zastupitelstva č. 94 ze dne 29.3.2011

k prodeji pronajatých bytových jednotek a ateliérů v budově čp. 1737 v k.úVinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Slezská 101

č.j.: 237/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 94

ze dne 29. 3. 2011

k prodeji pronajatých bytových jednotek a ateliérů v budově čp. 1737 v k.úVinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Slezská 101

 

Zastupitelstvo městské části

I.       s c h v a l u j e

          

          prodej pronajatých bytových jednotek a ateliérů dle zák. č. 72/1994 Sb., níže uvedeným oprávněným nájemcům, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu

Bytová jednotka č. 1737/1 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 733/8351  na společných částech budovy čp. 1737 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2636, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 252 375,00 Kč

Bytová jednotka č. 1737/2 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 784/8351  na společných částech budovy čp. 1737 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2636, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 370 872,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1737/3 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 519/8351  na společných částech budovy čp. 1737 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2636, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    912 693,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1737/4 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 798/8351  na společných částech budovy čp. 1737 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2636, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 395 351,00 Kč

Bytová jednotka č. 1737/6 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 789/8351  na společných částech budovy čp. 1737 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2636, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 363 834,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1737/7 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 529/8351  na společných částech budovy čp. 1737 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2636, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    919 699,00 Kč

Bytová jednotka č. 1737/8 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 728/8351  na společných částech budovy čp. 1737 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2636, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 251 112,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1737/9 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 573/8351  na společných částech budovy čp. 1737 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2636, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    979 005,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1737/10 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 717/8351  na společných částech budovy čp. 1737 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2636, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 210 698,00 Kč

Bytová jednotka č. 1737/11 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 587/8351  na společných částech budovy čp. 1737 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2636, vše k.ú. Vinohrady

Jméno:

Cena:    991 185,00 Kč

 

Nebytová jednotka - ateliér č. 1737/102 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 266/8351  na společných částech budovy čp. 1737 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2636, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    366 697,00 Kč

 

Nebytová jednotka – ateliér č. 1737/103 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 318/8351  na společných částech budovy čp. 1737 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2636, vše k.ú. Vinohrady

Jméno:           

Cena:    438 382,00 Kč

     

Ceny uvedené u jednotlivých bytových jednotek a ateliérů jsou maximální ceny, které mohou být u bytových jednotek sníženy v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 schváleným usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 153 ze dne 24.4.2008

II.      u k l á d á

1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

          1.1. podepsat jednotlivé smlouvy o převodu bytové jednotky a ateliéru dle vzorové  smlouvy o převodu bytové jednotky, ateliéru schválené Radou       

městské části

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části