Usnesení zastupitelstva č. 77 ze dne 29.3.2011

k revokaci usnesení Rady městské části č. 25 ze dne 21.12.2010 k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Loudova 6, 4, Biskupcova 53, 55, 57, 59, 61

č.j.:  218/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 77

ze dne 29. 3. 2011

k revokaci usnesení Rady městské části č. 25 ze dne 21.12.2010 k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Loudova 6, 4, Biskupcova 53, 55, 57, 59, 61

 

Zastupitelstvo městské části

I.       r e v o k u j e

usnesení Zastupitelstva městské části č. 25 ze dne 21.12.2010 k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Loudova 6, 4, Biskupcova 53, 55, 57, 59, 61, v bodě I. schvaluje takto:

text :

Bytová jednotka č. 2436/11 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 752/78653  na společných částech budovy čp. 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4001/1, 4001/2, 4001/3, 3996, 3995/1, 3995/2, 3994, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 417 006,00 Kč

nahrazuje textem :

Bytová jednotka č. 2436/11 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 752/78653  na společných částech budovy čp. 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4001/1, 4001/2, 4001/3, 3996, 3995/1, 3995/2, 3994, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 417 006,00 Kč

 

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části