Usnesení zastupitelstva č. 76 ze dne 29.3.2011

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2251 v k.ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Soběslavská 27

č.j.:  236/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 76

ze dne 29. 3. 2011

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2251 v k.ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Soběslavská 27

 

Zastupitelstvo městské části

I.       s c h v a l u j e

          

prodej pronajatých bytových jednotek dle zák. č. 72/1994 Sb., níže uvedeným oprávněným nájemcům, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu

Bytová jednotka č. 2251/2 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 405/13670  na společných částech budovy čp. 2251 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3763 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3764, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    745 333,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2251/3 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 421/13670  na společných částech budovy čp. 2251 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3763 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3764, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    774 778,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2251/4 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 516/13670  na společných částech budovy čp. 2251 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3763 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3764, vše k.ú. Vinohrady

Jméno:

Cena:    959 929,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2251/5 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 272/13670  na společných částech budovy čp. 2251 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3763 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3764, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    506 010,00 Kč

Bytová jednotka č. 2251/6 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 422/13670  na společných částech budovy čp. 2251 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3763 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3764, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    789 279,00 Kč

Bytová jednotka č. 2251/7 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 538/13670  na společných částech budovy čp. 2251 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3763 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3764, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 016 997,00 Kč

Bytová jednotka č. 2251/8 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 260/13670  na společných částech budovy čp. 2251 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3763 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3764, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    491 485,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2251/9 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 520/13670  na společných částech budovy čp. 2251 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3763 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3764, vše k.ú. Vinohrady

Jméno:     

Cena:    982 971,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2251/10 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 414/13670  na společných částech budovy čp. 2251 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3763 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3764, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    774 316,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2251/12 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 541/13670  na společných částech budovy čp. 2251 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3763 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3764, vše k.ú. Vinohrady

Jméno:

Cena:    1 022 668,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2251/13 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 266/13670  na společných částech budovy čp. 2251 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3763 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3764, vše k.ú. Vinohrady

Jméno:

Cena:    502 827,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2251/14 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 539/13670  na společných částech budovy čp. 2251 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3763 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3764, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 018 887,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2251/15 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 433/13670  na společných částech budovy čp. 2251 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3763 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3764, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    809 853,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2251/16 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 448/13670  na společných částech budovy čp. 2251 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3763 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3764, vše k.ú. Vinohrady

Jméno:

Cena:    837 908,00 Kč

Bytová jednotka č. 2251/17 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 530/13670  na společných částech budovy čp. 2251 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3763 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3764, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 007 174,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2251/18 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 256/13670  na společných částech budovy čp. 2251 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3763 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3764, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    486 484,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2251/19 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 519/13670  na společných částech budovy čp. 2251 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3763 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3764, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    986 271,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2251/20 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 446/13670  na společných částech budovy čp. 2251 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3763 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3764, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    834 166,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2251/21 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 427/13670  na společných částech budovy čp. 2251 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3763 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3764, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    794 361,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2251/22 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 538/13670  na společných částech budovy čp. 2251 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3763 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3764, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 011 617,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2251/23 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 257/13670  na společných částech budovy čp. 2251 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3763 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3764, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    483 245,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2251/24 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 515/13670  na společných částech budovy čp. 2251 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3763 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3764, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    968 369,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2251/25 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 443/13670  na společných částech budovy čp. 2251 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3763 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3764, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    824 126,00 Kč

Bytová jednotka č. 2251/26 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 406/13670  na společných částech budovy čp. 2251 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3763 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3764, vše k.ú. Vinohrady

Jméno:

Cena:    747 173,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2251/27 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 395/13670  na společných částech budovy čp. 2251 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3763 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3764, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    742 730,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2251/28 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 257/13670  na společných částech budovy čp. 2251 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3763 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3764, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    483 245,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2251/29 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 386/13670  na společných částech budovy čp. 2251 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3763 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3764, vše k.ú. Vinohrady

Jméno:

Cena:    725 807,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2251/30 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 420/13670  na společných částech budovy čp. 2251 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3763 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3764, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    772 938,00 Kč

 

         

Ceny uvedené u jednotlivých bytových jednotek jsou maximální ceny, které mohou být u bytových jednotek sníženy v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 schváleným usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 153 ze dne 24.4.2008

II.      u k l á d á

1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

1.1. podepsat jednotlivé smlouvy o převodu bytové jednotky dle vzorové smlouvy  o převodu bytové jednotky schválené Radou městské části

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části