Usnesení zastupitelstva č. 75 ze dne 29.3.2011

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1925, vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Přemyslovská 40

č.j.:  245/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 75

ze dne 29. 3. 2011

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1925, vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Přemyslovská 40

 

Zastupitelstvo městské části

I.       s c h v a l u j e

          

prodej pronajatých bytových jednotek dle zák. č. 72/1994 Sb., níže uvedeným oprávněným nájemcům, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu

    

Bytová jednotka č. 1925/1 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 326/25057 na společných částech budovy čp. 1925 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1512, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    599 111,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1925/2 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 567/25057 na společných částech budovy čp. 1925 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1512, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    1 036 342,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1925/3 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 708/25057 na společných částech budovy čp. 1925 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1512, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 301 137,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1925/4 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 706/25057 na společných částech budovy čp. 1925 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1512, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 304 521,00 Kč

Bytová jednotka č. 1925/5 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 518/25057 na společných částech budovy čp. 1925 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1512, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    957 141,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1925/6 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 348/25057 na společných částech budovy čp. 1925 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1512, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    639 542,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1925/7 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 336/25057 na společných částech budovy čp. 1925 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1512, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    630 929,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1925/8 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 525/25057 na společných částech budovy čp. 1925 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1512, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    980 576,00 Kč

Bytová jednotka č. 1925/9 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 336/25057 na společných částech budovy čp. 1925 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1512, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    627 569,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1925/10 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 742/25057 na společných částech budovy čp. 1925 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1512, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 400 721,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1925/11 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 751/25057 na společných částech budovy čp. 1925 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1512, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    1 425 220,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1925/12 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 944/25057 na společných částech budovy čp. 1925 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1512, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 782 049,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1925/13 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 363/25057 na společných částech budovy čp. 1925 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1512, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    681 628,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1925/14 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 511/25057 na společných částech budovy čp. 1925 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1512, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    954 427,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1925/15 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 331/25057 na společných částech budovy čp. 1925 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1512, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    618 230,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1925/16 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 663/25057 na společných částech budovy čp. 1925 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1512, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 251 587,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1925/17 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 751/25057 na společných částech budovy čp. 1925 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1512, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 425 220,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1925/18 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 550/25057 na společných částech budovy čp. 1925 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1512, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 038 270,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1925/19 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 369/25057 na společných částech budovy čp. 1925 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1512, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    692 895,00 Kč

Bytová jednotka č. 1925/20 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 339/25057 na společných částech budovy čp. 1925 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1512, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    636 562,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1925/21 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 519/25057 na společných částech budovy čp. 1925 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1512, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    969 369,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1925/22 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 253/25057 na společných částech budovy čp. 1925 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1512, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    472 544,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1925/23 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 734/25057 na společných částech budovy čp. 1925 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1512, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 385 618,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1925/24 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 735/25057 na společných částech budovy čp. 1925 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1512, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 394 856,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1925/25 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 571/25057 na společných částech budovy čp. 1925 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1512, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 077 913,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1925/26 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 367/25057 na společných částech budovy čp. 1925 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1512, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    689 139,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1925/27 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 338/25057 na společných částech budovy čp. 1925 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1512, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    634 684,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1925/28 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 528/25057 na společných částech budovy čp. 1925 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1512, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    986 179,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1925/29 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 330/25057 na společných částech budovy čp. 1925 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1512, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    616 362,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1925/30 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 778/25057 na společných částech budovy čp. 1925 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1512, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 468 680,00 Kč

Bytová jednotka č. 1925/31 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 783/25057 na společných částech budovy čp. 1925 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1512, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 485 949,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1925/32 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 562/25057 na společných částech budovy čp. 1925 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1512, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 060 923,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1925/33 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 365/25057 na společných částech budovy čp. 1925 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1512, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    685 384,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1925/34 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 351/25057 na společných částech budovy čp. 1925 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1512, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    655 585,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1925/35 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 537/25057 na společných částech budovy čp. 1925 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1512, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    997 619,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1925/36 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 332/25057 na společných částech budovy čp. 1925 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1512, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    616 777,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1925/37 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 715/25057 na společných částech budovy čp. 1925 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1512, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 342 601,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1925/38 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 735/25057 na společných částech budovy čp. 1925 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1512, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 387 506,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1925/39 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 535/25057 na společných částech budovy čp. 1925 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1512, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 004 603,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1925/40 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 368/25057 na společných částech budovy čp. 1925 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1512, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    687 337,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1925/41 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 282/25057 na společných částech budovy čp. 1925 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1512, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    523 889,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1925/42 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 424/25057 na společných částech budovy čp. 1925 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1512, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    783 452,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1925/43 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 375/25057 na společných částech budovy čp. 1925 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1512, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    692 911,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1925/44 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 461/25057 na společných částech budovy čp. 1925 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1512, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    856 429,00 Kč

  

Bytová jednotka č. 1925/45 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 593/25057 na společných částech budovy čp. 1925 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1512, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 107 584,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1925/46 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 669/25057 na společných částech budovy čp. 1925 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1512, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 249 534,00 Kč

 

Ceny uvedené u jednotlivých bytových jednotek jsou maximální ceny, které mohou být  u bytových jednotek sníženy v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 schváleným usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 153 ze dne 24.4.2008

II.      u k l á d á

1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

         1.1. podepsat jednotlivé smlouvy o převodu bytové jednotky dle vzorové            

          smlouvy o převodu bytové jednotky schválené Radou městské části

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části