Usnesení zastupitelstva č. 74 ze dne 29.3.2011

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budovách čp. 1829, 1830, vše v k.ú. Žižkov, dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Radhošťská 14, Lucemburská 34

č.j.:  265/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 74

ze dne 29. 3. 2011

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budovách čp. 1829, 1830, vše v k.ú. Žižkov,  dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3,  Radhošťská 14,  Lucemburská 34

 

 

Zastupitelstvo městské části

I.       s c h v a l u j e

          

prodej pronajatých bytových jednotek dle zák. č. 72/1994 Sb., níže uvedeným oprávněným nájemcům, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu

Bytová jednotka č. 1829/1 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 470/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    825 362,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1829/2 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 570/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    989 571,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1829/3 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 493/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    850 962,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1829/4 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 551/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    962 095,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1829/5 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 428/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    747 325,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1829/6 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 512/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    899 117,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1829/7 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 433/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    773 377,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1829/8 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 432/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    775 910,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1829/9 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 304/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    546 011,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1829/10 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 420/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    754 357,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1829/11 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 721/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 287 770,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1829/13 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 548/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    973 297,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1829/14 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 438/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    782 307,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1829/15 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 431/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    774 114,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1829/16 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 296/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno:  

Cena:    531 642,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1829/17 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 439/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    788 483,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1829/18 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 721/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 280 560,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1829/19 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 519/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    916 600,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1829/20 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 538/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    955 536,00 Kč

 

 

Bytová jednotka č. 1829/21 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 441/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    787 665,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1829/22 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 446/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    801 056,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1829/23 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 307/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    551 399,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1829/24 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 446/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    801 056,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1829/25 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 747/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    1 326 738,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1829/26 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 544/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    960 753,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1829/27 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    982 177,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1829/28 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 444/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    793 024,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1829/29 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 431/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    774 114,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1829/30 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 304/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    546 011,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1829/31 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 442/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    793 872,00 Kč

Bytová jednotka č. 1829/32 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 739/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno:  

Cena:    1 305 140,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1829/33 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 546/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    964 285,00 Kč

Bytová jednotka č. 1829/34 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 557/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    989 282,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1829/35 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 355/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    626 962,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1829/36 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 311/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    552 363,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1829/37 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 305/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    541 707,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1829/38 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 304/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:     539 931,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1829/39 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 483/32640 na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    853 021,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1829/40 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 346/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    604 147,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1829/41 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 471/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    827 118,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1830/1 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 585/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    986 362,00 Kč

Bytová jednotka č. 1830/2 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 466/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    795 037,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1830/3 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 467/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    796 743,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1830/4 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 497/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    837 986,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1830/5 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 474/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    827 646,00 Kč

Bytová jednotka č. 1830/6 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 516/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    890 661,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1830/7 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 300/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno: a

Cena:    517 826,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1830/8 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 523/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    902 744,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1830/9 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 464/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    810 185,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1830/10 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 460/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    803 201,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1830/11 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 512/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    883 757,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1830/12 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 296/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    510 922,00 Kč

Bytová jednotka č. 1830/13 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 518/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    894 113,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1830/14 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 464/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    810 185,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1830/15 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 460/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    803 201,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1830/16 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 521/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    899 292,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1830/17 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 301/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    519 553,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1830/18 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 532/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    918 280,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1830/19 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 474/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    827 646,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1830/20 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 468/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    817 170,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1830/21 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 567/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    967 352,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1830/22 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 298/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    514 374,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1830/23 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 519/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    895 840,00 Kč

Bytová jednotka č. 1830/24 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 467/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    815 423,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1830/25 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 365/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    630 023,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1830/26 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 387/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    660 256,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1830/27 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 584/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    996 356,00 Kč

 

 

Bytová jednotka č. 1830/28 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 350/32640  na společných částech budovy čp. 1829 a 1830 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1475 a 1476, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    604 131,00 Kč

Ceny uvedené u jednotlivých bytových jednotek jsou maximální ceny, které mohou být  u bytových jednotek sníženy v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 schváleným usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 153 ze dne 24.4.2008.

 

 

II.      u k l á d á

 

1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

         1.1. podepsat jednotlivé smlouvy o převodu bytové jednotky dle vzorové            

          smlouvy o převodu bytové jednotky schválené Radou městské části

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části