Usnesení zastupitelstva č. 73 ze dne 29.3.2011

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2386, 2387, 2388, 2389, vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Jana Želivského 13, 15, 17, 19

č.j.:  185/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 73

ze dne 29. 3. 2011

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2386, 2387, 2388, 2389, vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Jana Želivského 13, 15, 17, 19

 

Zastupitelstvo městské části

I.       s c h v a l u j e

          

prodej pronajatých bytových jednotek dle zák. č. 72/1994 Sb., níže uvedeným oprávněným nájemcům, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu

 

Bytová jednotka č. 2386/1 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 690/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 190 480,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2386/3 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 467/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    787 051,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2386/4 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 341/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    588 339,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2386/5 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 708/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 221 536,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2386/6 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 614/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    1 077 775,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2386/7 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 334/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    576 261,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2386/8 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 697/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6,  4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 202 558,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2386/9 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 630/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 105 860,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2386/10 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 332/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    572 811,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2386/11 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 685/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 181 854,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2386/12 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 635/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    1 114 637,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2386/13 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 330/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    569 360,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2386/14 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 694/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    1 190 442,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2386/15 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 651/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 142 722,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2386/16 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 385/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    660 403,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2386/17 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 433/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    738 409,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2386/18 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 642/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 120 504,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2387/2 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 329/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    557 765,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2387/3 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 327/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    557 644,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2387/4 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 303/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    510 656,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2387/7 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 474/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    817 808,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2387/8 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 343/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    591 789,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2387/9 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 332/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    572 811,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2387/10 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 501/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    864 392,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2387/11 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 485/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    836 787,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2387/12 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 333/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    574 536,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2387/14 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 507/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    874 744,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2387/15 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 485/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    836 787,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2387/16 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 345/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    595 240,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2387/17 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 342/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    590 064,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2387/19 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 468/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    802 776,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2387/20 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 346/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    596 965,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2387/21 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 354/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    607 228,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2387/22 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 405/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    690 660,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2387/23 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 389/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    663 375,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2387/24 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 367/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    629 527,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2388/1 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 297/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    500 544,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2388/2 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 324/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    552 528,00 Kč

 

 

Bytová jednotka č. 2388/3 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 335/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    567 937,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2388/4 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 474/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    798 848,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2388/5 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 342/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    590 064,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2388/6 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 488/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    841 963,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2388/7 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 497/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    857 491,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2388/8 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 326/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    562 459,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2388/9 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 342/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    590 064,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2388/11 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 491/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    847 139,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2388/12 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 329/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    567 635,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2388/13 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 355/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    612 493,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2388/14 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 490/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    845 414,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2388/15 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 501/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    864 392,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2388/16 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 334/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    576 261,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2388/17 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 350/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    603 867,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2388/18 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 474/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    813 068,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2388/19 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 511/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    876 536,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2388/20 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 319/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    550 381,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2388/21 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 375/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    643 250,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2388/22 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 392/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    668 491,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2388/23 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 408/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    695 776,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2389/1 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 457/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    774 768,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2389/2 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 341/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    574 699,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2389/3 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 304/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    518 421,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2389/4 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 297/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno:  

Cena:    500 544,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2389/5 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 326/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    562 459,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2389/7 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 491/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    847 139,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2389/8 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 349/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    602 141,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2389/9 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 303/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    522 776,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2389/10 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 499/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    860 942,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2389/11 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 502/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    866 118,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2389/12 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 332/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    572 811,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2389/13 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 312/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    538 304,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2389/14 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 508/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    876 470,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2389/15 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 488/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    841 963,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2389/16 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 352/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    607 317,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2389/17 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 315/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    543 480,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2389/18 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 517/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    886 828,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2389/19 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 485/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    831 937,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2389/20 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 354/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    610 768,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2389/21 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 343/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    588 359,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2389/22 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 415/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    707 713,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2389/23 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 391/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    666 785,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2389/24 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 378/39016  na společných částech budovy čp. 2386, 2387, 2388, 2389 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 4251/8, 4251/7, 4251/6, 4251/5 a funkčně příslušnému pozemku parc.č. 4251/9, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    648 396,00 Kč

Ceny uvedené u jednotlivých bytových jednotek jsou maximální ceny, které mohou být  u bytových jednotek sníženy v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 schváleným usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 153 ze dne 24.4.2008

II.      u k l á d á

1. Ing. Ladislavě Hujové, starostce městské části

1.1. podepsat jednotlivé smlouvy o převodu bytové jednotky dle vzorové            

       smlouvy o převodu bytové jednotky schválené Radou městské části

 

 Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části