Usnesení zastupitelstva č. 70 ze dne 29.3.2011

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2360, vše k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Koněvova 203

č.j.:  241/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 70

ze dne 29. 3. 2011

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2360, vše k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Koněvova 203

 

 

Zastupitelstvo městské části

I.       s c h v a l u j e

          

prodej pronajatých bytových jednotek dle zák. č. 72/1994 Sb., níže uvedeným oprávněným nájemcům, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu

 

Bytová jednotka č. 2360/1 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 685/9528  na společných částech budovy čp. 2360 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2472 a věcně příslušném pozemku par.č. 2473, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 176 203,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2360/2 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 736/9528  na společných částech budovy čp. 2360 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2472 a věcně příslušném pozemku par.č. 2473, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 263 774,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2360/3 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 806/9528  na společných částech budovy čp. 2360 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2472 a věcně příslušném pozemku par.č. 2473, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 424 270,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2360/4 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 881/9528  na společných částech budovy čp. 2360 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2472 a věcně příslušném pozemku par.č. 2473, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    1 547 992,00 Kč

Bytová jednotka č. 2360/6 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 817/9528  na společných částech budovy čp. 2360 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2472 a věcně příslušném pozemku par.č. 2473, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 443 708,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2360/7 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 897/9528  na společných částech budovy čp. 2360 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2472 a věcně příslušném pozemku par.č. 2473, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 576 104,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2360/9 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 827/9528  na společných částech budovy čp. 2360 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2472 a věcně příslušném pozemku par.č. 2473, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 444 839,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2360/10 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 871/9528  na společných částech budovy čp. 2360 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2472 a věcně příslušném pozemku par.č. 2473, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    1 513 001,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2360/11 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 721/9528  na společných částech budovy čp. 2360 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2472 a věcně příslušném pozemku par.č. 2473, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    1 252 438,00 Kč

Ceny uvedené u jednotlivých bytových jednotek jsou maximální ceny, které mohou být  u bytových jednotek sníženy v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 schváleným usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 153 ze dne 24.4.2008

 

II.      u k l á d á

1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

1.1. podepsat jednotlivé smlouvy o převodu bytové jednotky dle vzorové            

smlouvy o převodu bytové jednotky schválené Radou městské části


Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části