Usnesení zastupitelstva č. 69 ze dne 29.3.2011

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2396, 2397, vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Koněvova 176, 178

č.j.:  242/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 69

ze dne 29. 3. 2011

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2396, 2397, vše v k.ú.  Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Koněvova 176, 178

 

Zastupitelstvo městské části

I.       s c h v a l u j e

          

prodej pronajatých bytových jednotek dle zák. č. 72/1994 Sb., níže uvedeným oprávněným nájemcům, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu

    

Bytová jednotka č. 2396/1 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 749/25234  na společných částech budovy čp. 2396 a 2397 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3662/1 a 3660 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3661/1 a 3661/2, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 175 685,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2396/2 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 704/25234  na společných částech budovy čp. 2396 a 2397 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3662/1 a 3660 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3661/1 a 3661/2, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 112 090,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2396/3 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 749/25234  na společných částech budovy čp. 2396 a 2397 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3662/1 a 3660 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3661/1 a 3661/2, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 213 135,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2396/4 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 648/25234  na společných částech budovy čp. 2396 a 2397 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3662/1 a 3660 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3661/1 a 3661/2, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 049 549,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2396/5 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 629/25234  na společných částech budovy čp. 2396 a 2397 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3662/1 a 3660 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3661/1 a 3661/2, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 018 774,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2396/6 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 761/25234  na společných částech budovy čp. 2396 a 2397 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3662/1 a 3660 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3661/1 a 3661/2, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 232 572,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2396/7 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 745/25234  na společných částech budovy čp. 2396 a 2397 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3662/1 a 3660 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3661/1 a 3661/2, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 206 658,00 Kč

Bytová jednotka č. 2396/8 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 642/25234  na společných částech budovy čp. 2396 a 2397 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3662/1 a 3660 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3661/1 a 3661/2, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 039 832,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2396/9 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 617/25234  na společných částech budovy čp. 2396 a 2397 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3662/1 a 3660 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3661/1 a 3661/2, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    999 339,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2396/10 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 756/25234  na společných částech budovy čp. 2396 a 2397 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3662/1 a 3660 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3661/1 a 3661/2, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 224 473,00 Kč

  

Bytová jednotka č. 2396/11 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 742/25234  na společných částech budovy čp. 2396 a 2397 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3662/1 a 3660 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3661/1 a 3661/2, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 164 699,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2396/12 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 657/25234  na společných částech budovy čp. 2396 a 2397 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3662/1 a 3660 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3661/1 a 3661/2, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 031 276,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2396/13 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 620/25234  na společných částech budovy čp. 2396 a 2397 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3662/1 a 3660 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3661/1 a 3661/2, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    973 198,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2396/14 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 755/25234  na společných částech budovy čp. 2396 a 2397 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3662/1 a 3660 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3661/1 a 3661/2, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 185 104,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2396/15 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 599/25234  na společných částech budovy čp. 2396 a 2397 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3662/1 a 3660 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3661/1 a 3661/2, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    934 245,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2396/16 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 509/25234  na společných částech budovy čp. 2396 a 2397 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3662/1 a 3660 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3661/1 a 3661/2, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    798 964,00 Kč

Bytová jednotka č. 2396/17 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 471/25234  na společných částech budovy čp. 2396 a 2397 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3662/1 a 3660 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3661/1 a 3661/2, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    734 606,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2396/18 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 520/25234  na společných částech budovy čp. 2396 a 2397 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3662/1 a 3660 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3661/1 a 3661/2, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:   811 031,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2397/1 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 769/25234  na společných částech budovy čp. 2396 a 2397 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3662/1 a 3660 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3661/1 a 3661/2, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 207 079,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2397/2 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 693/25234  na společných částech budovy čp. 2396 a 2397 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3662/1 a 3660 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3661/1 a 3661/2, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 094 715,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2397/3 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 788/25234  na společných částech budovy čp. 2396 a 2397 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3662/1 a 3660 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3661/1 a 3661/2, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 236 904,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2397/4 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 772/25234  na společných částech budovy čp. 2396 a 2397 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3662/1 a 3660 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3661/1 a 3661/2, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 250 389,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2397/5 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 704/25234  na společných částech budovy čp. 2396 a 2397 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3662/1 a 3660 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3661/1 a 3661/2, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 147 290,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2397/6 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 795/25234  na společných částech budovy čp. 2396 a 2397 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3662/1 a 3660 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3661/1 a 3661/2, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 287 641,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2397/7 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 780/25234  na společných částech budovy čp. 2396 a 2397 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3662/1 a 3660 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3661/1 a 3661/2, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 263 346,00 Kč

Bytová jednotka č. 2397/8 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 700/25234  na společných částech budovy čp. 2396 a 2397 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3662/1 a 3660 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3661/1 a 3661/2, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 140 772,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2397/9 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 795/25234  na společných částech budovy čp. 2396 a 2397 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3662/1 a 3660 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3661/1 a 3661/2, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 287 641,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2397/11 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 703/25234  na společných částech budovy čp. 2396 a 2397 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3662/1 a 3660 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3661/1 a 3661/2, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 110 512,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2397/12 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 783/25234  na společných částech budovy čp. 2396 a 2397 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3662/1 a 3660 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3661/1 a 3661/2, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 229 055,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2397/13 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 621/25234  na společných částech budovy čp. 2396 a 2397 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3662/1 a 3660 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3661/1 a 3661/2, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    968 557,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2397/14 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 595/25234  na společných částech budovy čp. 2396 a 2397 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3662/1 a 3660 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3661/1 a 3661/2, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    933 957,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2397/15 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 614/25234  na společných částech budovy čp. 2396 a 2397 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3662/1 a 3660 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3661/1 a 3661/2, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    957 640,00 Kč

Ceny uvedené u jednotlivých bytových jednotek jsou maximální ceny, které mohou být  u bytových jednotek sníženy v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 schváleným usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 153 ze dne 24.4.2008

II.      u k l á d á

1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

         1.1. podepsat jednotlivé smlouvy o převodu bytové jednotky dle vzorové            

          smlouvy o převodu bytové jednotky schválené Radou městské části

 

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části