Usnesení zastupitelstva č. 68 ze dne 29.3.2011

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1886, vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Koněvova 173

č.j.:  173/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 68

ze dne 29. 3. 2011

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1886, vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Koněvova 173

 

Zastupitelstvo městské části

I.       s c h v a l u j e

          

prodej pronajatých bytových jednotek dle zák. č. 72/1994 Sb., níže uvedeným oprávněným nájemcům, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu

Bytová jednotka č. 1886/1 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 412/13443 na společných částech budovy čp. 1886 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2310, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    716 516,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1886/2 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 449/13443 na společných částech budovy čp. 1886 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2310, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    780 863,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1886/3 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 473/13443 na společných částech budovy čp. 1886 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2310, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    817 872,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1886/4 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 535/13443 na společných částech budovy čp. 1886 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2310, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    919 727,00 Kč

Bytová jednotka č. 1886/5 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 467/13443 na společných částech budovy čp. 1886 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2310, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    807 497,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1886/6 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 438/13443 na společných částech budovy čp. 1886 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2310, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    761 733,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1886/7 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 444/13443 na společných částech budovy čp. 1886 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2310, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    772 168,00 Kč

Bytová jednotka č. 1886/9 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 555/13443 na společných částech budovy čp. 1886 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2310, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    954 110,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1886/10 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 458/13443 na společných částech budovy čp. 1886 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2310, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    791 935,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1886/11 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 428/13443 na společných částech budovy čp. 1886 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2310, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    744 342,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1886/12 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 483/13443 na společných částech budovy čp. 1886 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2310, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    839 993,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1886/13 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 489/13443 na společných částech budovy čp. 1886 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2310, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    845 538,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1886/14 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 528/13443 na společných částech budovy čp. 1886 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2310, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    907 693,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1886/15 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 459/13443 na společných částech budovy čp. 1886 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2310, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    793 664,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1886/17 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 450/13443 na společných částech budovy čp. 1886 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2310, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    773 602,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1886/18 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 474/13443 na společných částech budovy čp. 1886 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2310, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    810 121,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1886/19 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 534/13443 na společných částech budovy čp. 1886 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2310, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    907 328,00 Kč

Bytová jednotka č. 1886/20 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 474/13443 na společných částech budovy čp. 1886 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2310, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    810 121,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1886/21 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 391/13443 na společných částech budovy čp. 1886 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2310, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    672 174,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1886/22 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 282/13443 na společných částech budovy čp. 1886 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2310, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    484 791,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1886/23 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 421/13443 na společných částech budovy čp. 1886 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2310, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    711 118,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1886/24 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 290/13443 na společných částech budovy čp. 1886 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2310, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    492 744,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1886/25 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 388/13443 na společných částech budovy čp. 1886 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2310, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    663 137,00 Kč

Ceny uvedené u jednotlivých bytových jednotek jsou maximální ceny, které mohou být  u bytových jednotek sníženy v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 schváleným usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 153 ze dne 24.4.2008.

II.      u k l á d á

1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

         1.1. podepsat jednotlivé smlouvy o převodu bytové jednotky dle vzorové            

          smlouvy o převodu bytové jednotky schválené Radou městské části

  

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části