Usnesení zastupitelstva č. 67 ze dne 29.3.2011

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2411, vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Koněvova 161

č.j.:  243/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 67

ze dne 29. 3. 2011

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2411, vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Koněvova 161

 

Zastupitelstvo městské části

I.       s c h v a l u j e

          

prodej pronajatých bytových jednotek dle zák. č. 72/1994 Sb., níže uvedeným oprávněným nájemcům, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu

    

Bytová jednotka č. 2411/1 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 475/16997  na společných částech budovy čp. 2411 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2216 a věcně příslušném pozemku par.č. 2221/3 , vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    798 632,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2411/2 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 780/16997  na společných částech budovy čp. 2411 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2216 a věcně příslušném pozemku par.č. 2221/3 , vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 319 238,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2411/3 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 263/16997  na společných částech budovy čp. 2411 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2216 a věcně příslušném pozemku par.č. 2221/3 , vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    447 450,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2411/4 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 549/16997  na společných částech budovy čp. 2411 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2216 a věcně příslušném pozemku par.č. 2221/3 , vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    928 541,00 Kč

Bytová jednotka č. 2411/5 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 731/16997  na společných částech budovy čp. 2411 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2216 a věcně příslušném pozemku par.č. 2221/3 , vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 265 604,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2411/6 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 518/16997  na společných částech budovy čp. 2411 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2216 a věcně příslušném pozemku par.č. 2221/3 , vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    896 830,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2411/7 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1015/16997  na společných částech budovy čp. 2411 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2216 a věcně příslušném pozemku par.č. 2221/3 , vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 757 302,00 Kč

Bytová jednotka č. 2411/8 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 793/16997  na společných částech budovy čp. 2411 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2216 a věcně příslušném pozemku par.č. 2221/3 , vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 372 946,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2411/9 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 756/16997  na společných částech budovy čp. 2411 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2216 a věcně příslušném pozemku par.č. 2221/3 , vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 308 886,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2411/11 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1074/16997  na společných částech budovy čp. 2411 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2216 a věcně příslušném pozemku par.č. 2221/3 , vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 859 450,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2411/12 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 818/16997  na společných částech budovy čp. 2411 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2216 a věcně příslušném pozemku par.č. 2221/3 , vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 416 229,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2411/13 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 749/16997  na společných částech budovy čp. 2411 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2216 a věcně příslušném pozemku par.č. 2221/3 , vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 296 767,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2411/14 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 508/16997  na společných částech budovy čp. 2411 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2216 a věcně příslušném pozemku par.č. 2221/3 , vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    884 596,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2411/15 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1046/16997  na společných částech budovy čp. 2411 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2216 a věcně příslušném pozemku par.č. 2221/3 , vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 810 973,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2411/16 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 823/16997  na společných částech budovy čp. 2411 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2216 a věcně příslušném pozemku par.č. 2221/3 , vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 424 886,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2411/18 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 503/16997  na společných částech budovy čp. 2411 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2216 a věcně příslušném pozemku par.č. 2221/3 , vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    870 859,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2411/19 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1056/16997  na společných částech budovy čp. 2411 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2216 a věcně příslušném pozemku par.č. 2221/3 , vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 817 726,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2411/20 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 819/16997  na společných částech budovy čp. 2411 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2216 a věcně příslušném pozemku par.č. 2221/3 , vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 409 771,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2411/21 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 660/16997  na společných částech budovy čp. 2411 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2216 a věcně příslušném pozemku par.č. 2221/3 , vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 136 079,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2411/22 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 410/16997  na společných částech budovy čp. 2411 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2216 a věcně příslušném pozemku par.č. 2221/3 , vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    705 746,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2411/23 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 596/16997  na společných částech budovy čp. 2411 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2216 a věcně příslušném pozemku par.č. 2221/3 , vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 019 953,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2411/24 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 764/16997  na společných částech budovy čp. 2411 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2216 a věcně příslušném pozemku par.č. 2221/3 , vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 315 098,00 Kč

Ceny uvedené u jednotlivých bytových jednotek jsou maximální ceny, které mohou být  u bytových jednotek sníženy v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 schváleným usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 153 ze dne 24.4.2008

II.      u k l á d á

1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

          1.1. podepsat jednotlivé smlouvy o převodu bytové jednotky dle vzorové            

          smlouvy o převodu bytové jednotky schválené Radou městské části

 

 

 

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části