Usnesení zastupitelstva č. 66 ze dne 29.3.2011

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2414, 2415, 2416, 2417, vše k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Koněvova 153, 155, 157, 159

č.j.:  240/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 66

ze dne 29. 3. 2011

 

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2414, 2415, 2416, 2417, vše k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Koněvova 153, 155, 157, 159

 

Zastupitelstvo městské části

I.       s c h v a l u j e

          

prodej pronajatých bytových jednotek dle zák. č. 72/1994 Sb., níže uvedeným oprávněným nájemcům, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu

 

Bytová jednotka č. 2414/1 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 698/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    1 193 660,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2414/2 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 865/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 479 248,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2414/3 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 641/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 083 364,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2414/4 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 705/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 205 629,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2414/5 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 864/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 477 539,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2414/6 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 628/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 080 233,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2414/7 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 720/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 231 282,00 Kč

Bytová jednotka č. 2414/8 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 862/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 474 119,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2414/9 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 659/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 133 555,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2414/10 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 722/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 234 703,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2414/11 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 847/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 448 467,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2414/12 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 655/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 126 674,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2414/13 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 711/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 208 781,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2414/14 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 860/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 462 098,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2414/15 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 640/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    1 094 474,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2414/16 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 559/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    944 773,00 Kč

Bytová jednotka č. 2414/17 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 600/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 014 069,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2414/18 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 414/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    703 848,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2415/1 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 878/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 475 139,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2415/2 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 624/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 042 152,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2415/3 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 226/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    379 705,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2415/4 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 651/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 113 284,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2415/5 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 576/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    979 266,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2415/6 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 621/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 061 982,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2415/7 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 705/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    1 205 629,00 Kč

Bytová jednotka č. 2415/8 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 584/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    992 867,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2415/9 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 653/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    1 116 705,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2415/10 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 699/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 195 369,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2415/11 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 581/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    987 767,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2415/12 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 583/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    996 997,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2415/13 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 657/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 123 545,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2415/14 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 581/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    987 767,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2415/15 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 650/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 111 574,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2415/16 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 665/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 130 577,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2415/17 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 580/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    980 267,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2415/18 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 650/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 105 074,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2415/19 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 593/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 002 238,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2415/20 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 391/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    656 925,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2415/21 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 509/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    860 269,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2416/1 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 225/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    378 026,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2416/2 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 680/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 135 677,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2416/3 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 908/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 525 545,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2416/4 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 698/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 193 660,00 Kč

Bytová jednotka č. 2416/5 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 562/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    955 466,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2416/6 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 681/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 164 588,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2416/7 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 706/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 207 342,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2416/8 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 588/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    999 668,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2416/9 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 680/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 162 877,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2416/10 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 652/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 114 996,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2416/11 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 592/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 006 469,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2416/12 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 686/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 173 138,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2416/14 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 581/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    987 767,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2416/16 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 697/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 184 979,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2416/17 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 586/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    990 407,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2416/18 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 682/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 159 479,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2416/19 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 600/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 014 069,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2416/20 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 387/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    650 204,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2416/21 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 560/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    946 463,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2417/1 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 232/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    389 785,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2417/2 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 642/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 072 213,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2417/3 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 858/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 441 539,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2417/4 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 674/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 152 617,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2417/5 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 577/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    980 966,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2417/6 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 673/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    1 150 908,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2417/7 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 682/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 166 299,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2417/8 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 586/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    996 267,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2417/9 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 679/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    1 161 167,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2417/10 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 681/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 164 588,00 Kč

Bytová jednotka č. 2417/11 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 585/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    994 567,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2417/12 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 682/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 166 299,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2417/13 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 686/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 173 138,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2417/14 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 585/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    994 567,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2417/15 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 671/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno:                  

Cena:    1 147 487,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2417/16 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 684/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 162 878,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2417/17 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 583/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    985 337,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2417/18 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 693/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 178 178,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2417/19 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 597/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 008 999,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2417/20 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 385/53944  na společných částech budovy čp. 2414, 2415, 2416, 2417 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2214/5, 2214/4, 2214/3, 2214/2 a funkčně příslušném pozemku parc.č. 2214/6, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    646 845,00 Kč

Ceny uvedené u jednotlivých bytových jednotek jsou maximální ceny, které mohou být  u bytových jednotek sníženy v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 schváleným usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 153 ze dne 24.4.2008

II.      u k l á d á

1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

1.1. podepsat jednotlivé smlouvy o převodu bytové jednotky dle vzorové            

         smlouvy o převodu bytové jednotky schválené Radou městské části


Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části