Usnesení zastupitelstva č. 64 ze dne 29.3.2011

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2138, vše v k.ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Slezská 114

č.j.:  172/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 64

ze dne 29. 3. 2011

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2138, vše v k.ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Slezská 114

Zastupitelstvo městské části

I.       s c h v a l u j e

          

prodej pronajatých bytových jednotek dle zák. č. 72/1994 Sb., níže uvedeným oprávněným nájemcům, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu

    

Bytová jednotka č. 2138/1 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 502/22803  na společných částech budovy čp. 2138 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2990, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    891 763,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2138/2 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1038/22803  na společných částech budovy čp. 2138 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2990, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 895 825,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2138/3 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 555/22803  na společných částech budovy čp. 2138 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2990, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    997 013,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2138/4 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 856/22803  na společných částech budovy čp. 2138 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2990, vše k.ú. Vinohrady

Jméno:

Cena:    1 546 296,00 Kč

Bytová jednotka č. 2138/5 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 827/22803  na společných částech budovy čp. 2138 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2990, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 502 180,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2138/6 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 481/22803  na společných částech budovy čp. 2138 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2990, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    864 078,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2138/8 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 698/22803  na společných částech budovy čp. 2138 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2990, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 253 902,00 Kč

Bytová jednotka č. 2138/9 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 571/22803  na společných částech budovy čp. 2138 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2990, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 025 756,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2138/10 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 880/22803  na společných částech budovy čp. 2138 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2990, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 589 650,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2138/11 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 848/22803  na společných částech budovy čp. 2138 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2990, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 540 325,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2138/12 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 491/22803  na společných částech budovy čp. 2138 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2990, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    882 043,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2138/13 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 418/22803  na společných částech budovy čp. 2138 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2990, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    750 904,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2138/14 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 677/22803  na společných částech budovy čp. 2138 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2990, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 216 177,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2138/15 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 584/22803  na společných částech budovy čp. 2138 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2990, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 049 110,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2138/16 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 805/22803  na společných částech budovy čp. 2138 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2990, vše k.ú. Vinohrady

Jméno:

Cena:    1 454 169,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2138/17 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 842/22803  na společných částech budovy čp. 2138 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2990, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 529 426,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2138/18 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 463/22803  na společných částech budovy čp. 2138 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2990, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    831 743,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2138/19 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 434/22803  na společných částech budovy čp. 2138 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2990, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    779 647,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2138/20 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 702/22803  na společných částech budovy čp. 2138 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2990, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 261 087,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2138/22 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 814/22803  na společných částech budovy čp. 2138 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2990, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 470 426,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2138/23 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 865/22803  na společných částech budovy čp. 2138 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2990, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 571 204,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2138/24 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 510/22803  na společných částech budovy čp. 2138 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2990, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    916 175,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2138/25 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 430/22803  na společných částech budovy čp. 2138 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2990, vše k.ú. Vinohrady

Jméno

Cena:    768 161,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2138/26 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 713/22803  na společných částech budovy čp. 2138 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2990, vše k.ú. Vinohrady

Jméno:

Cena:    1 273 718,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2138/27 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 583/22803  na společných částech budovy čp. 2138 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2990, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 041 483,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2138/28 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 902/22803  na společných částech budovy čp. 2138 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2990, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 620 371,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2138/29 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 797/22803  na společných částech budovy čp. 2138 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2990, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 431 747,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2138/30 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 518/22803  na společných částech budovy čp. 2138 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2990, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    925 366,00 Kč

Ceny uvedené u jednotlivých bytových jednotek jsou maximální ceny, které mohou být  u bytových jednotek sníženy v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 schváleným usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 153 ze dne 24.4.2008

 

I.                 u k l á d á

 

1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

   1.1. podepsat jednotlivé smlouvy o převodu bytové jednotky dle vzorové            

         smlouvy o převodu bytové jednotky schválené Radou městské části

 

 

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části