Usnesení zastupitelstva č. 63 ze dne 29.3.2011

k prodeji pronajatých bytových jednotek a ateliéru v budově čp. 1738, 1739 v k.ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Slezská 103, 105

č.j.:  239/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 63

ze dne 29. 3. 2011

k prodeji pronajatých bytových jednotek a ateliéru v budově čp. 1738, 1739 v k.ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Slezská 103, 105

 

Zastupitelstvo městské části

I.       s c h v a l u j e

           

prodej pronajatých bytových jednotek a ateliéru dle zák. č. 72/1994 Sb., níže uvedeným oprávněným nájemcům, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu

Bytová jednotka č. 1738/1 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 781/26299  na společných částech budovy čp. 1738, 1739 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2635/1, 2634, vše k.ú. Vinohrady

Jméno:

Cena:    1 305 660,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1738/2 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 790/26299  na společných částech budovy čp. 1738, 1739 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2635/1, 2634, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 368 106,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1738/3 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 527/26299  na společných částech budovy čp. 1738, 1739 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2635/1, 2634, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    902 108,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1738/4 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 805/26299  na společných částech budovy čp. 1738, 1739 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2635/1, 2634, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 394 082,00 Kč

Bytová jednotka č. 1738/5 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 539/26299  na společných částech budovy čp. 1738, 1739 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2635/1, 2634, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    938 819,00 Kč

Bytová jednotka č. 1738/6 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 788/26299  na společných částech budovy čp. 1738, 1739 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2635/1, 2634, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 348 882,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1738/7 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 525/26299  na společných částech budovy čp. 1738, 1739 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2635/1, 2634, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    903 935,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1738/8 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 734/26299  na společných částech budovy čp. 1738, 1739 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2635/1, 2634, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 249 106,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1738/9 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 588/26299  na společných částech budovy čp. 1738, 1739 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2635/1, 2634, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    994 766,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1738/10 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 735/26299  na společných částech budovy čp. 1738, 1739 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2635/1, 2634, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 228 758,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1738/11 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 586/26299  na společných částech budovy čp. 1738, 1739 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2635/1, 2634, vše k.ú. Vinohrady

Jméno:

Cena:    979 663,00 Kč

 

Nebytová jednotka - ateliér č. 1738/101 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 321/26299 na společných částech budovy čp. 1738, 1739 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2635/1, 2634, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    437 132,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1739/1 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 737/26299  na společných částech budovy čp. 1738, 1739 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2635/1, 2634, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 202 621,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1739/2 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 301/26299  na společných částech budovy čp. 1738, 1739 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2635/1, 2634, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    482 136,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1739/3 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 874/26299  na společných částech budovy čp. 1738, 1739 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2635/1, 2634, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 426 176,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1739/4 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 766/26299  na společných částech budovy čp. 1738, 1739 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2635/1, 2634, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 257 603,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1739/5 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 852/26299  na společných částech budovy čp. 1738, 1739 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2635/1, 2634, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 441 396,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1739/6 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 294/26299  na společných částech budovy čp. 1738, 1739 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2635/1, 2634, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    491 503,00 Kč

Bytová jednotka č. 1739/7 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 895/26299  na společných částech budovy čp. 1738, 1739 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2635/1, 2634, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 523 093,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1739/8 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 790/26299  na společných částech budovy čp. 1738, 1739 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2635/1, 2634, vše k.ú. Vinohrady

Jméno:

Cena:    1 344 406,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1739/10 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 297/26299  na společných částech budovy čp. 1738, 1739 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2635/1, 2634, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    493 548,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1739/11 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 898/26299  na společných částech budovy čp. 1738, 1739 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2635/1, 2634, vše k.ú. Vinohrady

Jméno:

Cena:    1 519 218,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1739/12 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 754/26299  na společných částech budovy čp. 1738, 1739 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2635/1, 2634, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 283 142,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1739/13 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 817/26299  na společných částech budovy čp. 1738, 1739 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2635/1, 2634, vše k.ú. Vinohrady

Jméno:

Cena:    1 365 844,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1739/14 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 298/26299  na společných částech budovy čp. 1738, 1739 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2635/1, 2634, vše k.ú. Vinohrady

Jméno:

Cena:    489 251,00 Kč

Bytová jednotka č. 1739/15 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 892/26299  na společných částech budovy čp. 1738, 1739 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2635/1, 2634, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 491 227,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1739/16 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 783/26299  na společných částech budovy čp. 1738, 1739 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2635/1, 2634, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 316 833,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1739/17 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 809/26299  na společných částech budovy čp. 1738, 1739 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2635/1, 2634, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 344 380,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1739/18 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 287/26299  na společných částech budovy čp. 1738, 1739 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2635/1, 2634, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    465 451,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1739/19 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 853/26299  na společných částech budovy čp. 1738, 1739 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2635/1, 2634, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 417 498,00 Kč

Bytová jednotka č. 1739/20 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 731/26299  na společných částech budovy čp. 1738, 1739 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2635/1, 2634, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 222 071,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1739/21 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 800/26299  na společných částech budovy čp. 1738, 1739 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2635/1, 2634, vše k.ú. Vinohrady

Jméno:

Cena:    1 305 424,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1739/22 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 298/26299  na společných částech budovy čp. 1738, 1739 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2635/1, 2634, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    477 331,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1739/23 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 848/26299  na společných částech budovy čp. 1738, 1739 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2635/1, 2634, vše k.ú. Vinohrady

Jméno:

Cena:    1 383 749,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1739/24 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 729/26299  na společných částech budovy čp. 1738, 1739 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2635/1, 2634, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 196 857,00 Kč

 

Ceny uvedené u jednotlivých bytových jednotek a ateliéru jsou maximální ceny, které mohou být u bytových jednotek sníženy v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 schváleným usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 153 ze dne 24.4.2008

II.      u k l á d á

  1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

1.1. podepsat jednotlivé smlouvy o převodu bytové jednotky a ateliéru dle vzorové smlouvy o převodu bytové jednotky, ateliéru schválené Radou městské části

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části