Usnesení zastupitelstva č. 62 ze dne 29.3.2011

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1736 v k.ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Slezská 99

č.j.:  238/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 62

ze dne 29. 3. 2011

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1736 v k.ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Slezská 99

 

Zastupitelstvo městské části

I.       s c h v a l u j e

          

prodej pronajatých bytových jednotek dle zák. č. 72/1994 Sb., níže uvedeným oprávněným nájemcům, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu

Bytová jednotka č. 1736/1 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 784/17121  na společných částech budovy čp. 1736 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2637, vše k.ú. Vinohrady

Jméno:

Cena:    1 333 098,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1736/2 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 763/17121  na společných částech budovy čp. 1736 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2637, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 289 760,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1736/3 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1100/17121  na společných částech budovy čp. 1736 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2637, vše k.ú. Vinohrady

Jméno:

Cena:    1 881 418,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1736/4 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 802/17121  na společných částech budovy čp. 1736 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2637, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 395 784,00 Kč

Bytová jednotka č. 1736/5 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 773/17121  na společných částech budovy čp. 1736 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2637, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 337 583,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1736/6 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 249/17121  na společných částech budovy čp. 1736 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2637, vše k.ú. Vinohrady

Jméno:

Cena:    428 375,00 Kč

Bytová jednotka č. 1736/7 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 886/17121  na společných částech budovy čp. 1736 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2637, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 550 836,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1736/8 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 792/17121  na společných částech budovy čp. 1736 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2637, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 378 381,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1736/9 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 764/17121  na společných částech budovy čp. 1736 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2637, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 322 010,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1736/10 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 255/17121  na společných částech budovy čp. 1736 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2637, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    436 147,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1736/11 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 911/17121  na společných částech budovy čp. 1736 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2637, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 594 596,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1736/12 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 796/17121  na společných částech budovy čp. 1736 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2637, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 369 422,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1736/13 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 760/17121  na společných částech budovy čp. 1736 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2637, vše k.ú. Vinohrady

Jméno:

Cena:    1 299 889,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1736/14 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 234/17121  na společných částech budovy čp. 1736 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2637, vše k.ú. Vinohrady

Jméno:

Cena:    395 549,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1736/15 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 864/17121  na společných částech budovy čp. 1736 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2637, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 495 048,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1736/16 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 762/17121  na společných částech budovy čp. 1736 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2637, vše k.ú. Vinohrady

Jméno:

Cena:    1 303 309,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1736/17 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 765/17121  na společných částech budovy čp. 1736 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2637, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 300 790,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1736/18 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1096/17121  na společných částech budovy čp. 1736 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2637, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 885 536,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1736/19 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1177/17121  na společných částech budovy čp. 1736 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2637, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 836 467,00 Kč

Bytová jednotka č. 1736/21 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 994/17121  na společných částech budovy čp. 1736 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2637, vše k.ú. Vinohrady

Jméno:

Cena:    1 394 717,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1736/22 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 842/17121  na společných částech budovy čp. 1736 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2637, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 423 300,00 Kč

     

Ceny uvedené u jednotlivých bytových jednotek jsou maximální ceny, které mohou být u bytových jednotek sníženy v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 schváleným usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 153 ze dne 24.4.2008

II.      u k l á d á

  1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

1.1. podepsat jednotlivé smlouvy o převodu bytové jednotky dle vzorové smlouvy  o převodu bytové jednotky schválené Radou městské části

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části