Usnesení zastupitelstva č. 61 ze dne 29.3.2011

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1888, vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Vinohradská 139

č.j.:  171/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 61

ze dne 29. 3. 2011

 

 

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1888, vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Vinohradská 139

 

 

Zastupitelstvo městské části

 

 

I.       s c h v a l u j e

          

prodej pronajatých bytových jednotek dle zák. č. 72/1994 Sb., níže uvedeným oprávněným nájemcům, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu

    

Bytová jednotka č. 1888/1 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu  496/16487 na společných částech budovy čp. 1888 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1506, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    884 505,00 Kč

Bytová jednotka č. 1888/2 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu  332/16487 na společných částech budovy čp. 1888 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1506, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    592 047,00 Kč

Bytová jednotka č. 1888/3 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu  839/16487 na společných částech budovy čp. 1888 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1506, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 546 508,00 Kč

Bytová jednotka č. 1888/4 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu  322/16487 na společných částech budovy čp. 1888 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1506, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    590 315,00 Kč

Bytová jednotka č. 1888/5 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu  852/16487 na společných částech budovy čp. 1888 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1506, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 570 471,00 Kč

Bytová jednotka č. 1888/6 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu  941/16487 na společných částech budovy čp. 1888 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1506, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 734 522,00 Kč

Bytová jednotka č. 1888/7 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu  1264/16487 na společných částech budovy čp. 1888 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1506, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    2 329 900,00 Kč

Bytová jednotka č. 1888/8 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu  628/16487 na společných částech budovy čp. 1888 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1506, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 157 577,00 Kč

Bytová jednotka č. 1888/9 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1539/16487 na společných částech budovy čp. 1888 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1506, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    2 836 801,00 Kč

Bytová jednotka č. 1888/10 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 634/16487 na společných částech budovy čp. 1888 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1506, vše k.ú. Žižkov 

Jméno: 

Cena:    1 168 637,00 Kč

Bytová jednotka č. 1888/11 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1555/16487 na společných částech budovy čp. 1888 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1506, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    2 866 293,00 Kč

Bytová jednotka č. 1888/12 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 936/16487 na společných částech budovy čp. 1888 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1506, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 725 306,00 Kč

Bytová jednotka č. 1888/13 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1205/16487 na společných částech budovy čp. 1888 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1506, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    2 221 147,00 Kč

Bytová jednotka č. 1888/14 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 866/16487 na společných částech budovy čp. 1888 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1506, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 578 956,00 Kč

Bytová jednotka č. 1888/15 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 309/16487 na společných částech budovy čp. 1888 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1506, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    563 392,00 Kč

Bytová jednotka č. 1888/16 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 920/16487 na společných částech budovy čp. 1888 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1506, vše k.ú. Žižkov

Jméno:

Cena:    1 677 413,00 Kč

Bytová jednotka č. 1888/17 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 731/16487 na společných částech budovy čp. 1888 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1506, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 318 194,00 Kč

Bytová jednotka č. 1888/18 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1044/16487 na společných částech budovy čp. 1888 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1506, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    1 882 619,00 Kč

 

Ceny uvedené u jednotlivých bytových jednotek jsou maximální ceny, které mohou být u bytových jednotek sníženy v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 schváleným usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 153 ze dne 24.4.2008.

  

II.      u k l á d á

 

 1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

         1.1. podepsat jednotlivé smlouvy o převodu bytové jednotky dle vzorové            

         smlouvy o převodu bytové jednotky schválené Radou městské části

  

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části