Usnesení zastupitelstva č. 60 ze dne 29.3.2011

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1921, vše v k.ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Vinohradská 130, 132

č.j.:  244/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 60

ze dne 29. 3. 2011

 

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1921, vše v k.ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Vinohradská 130, 132

Zastupitelstvo městské části

I.       s c h v a l u j e

prodej pronajatých bytových jednotek dle zák. č. 72/1994 Sb., níže uvedeným oprávněným nájemcům, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu

Bytová jednotka č. 1921/1 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 635/17318  na společných částech budovy čp. 1921 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2631/1, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 120 004,00 Kč

Bytová jednotka č. 1921/2 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 647/17318  na společných částech budovy čp. 1921 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2631/1, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 141 169,00 Kč

Bytová jednotka č. 1921/3 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 647/17318  na společných částech budovy čp. 1921 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2631/1, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 173 519,00 Kč

Bytová jednotka č. 1921/4 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 770/17318  na společných částech budovy čp. 1921 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2631/1, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 396 615,00 Kč

Bytová jednotka č. 1921/5 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 645/17318  na společných částech budovy čp. 1921 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2631/1, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 176 341,00 Kč

Bytová jednotka č. 1921/6 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 789/17318  na společných částech budovy čp. 1921 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2631/1, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 438 966,00 Kč

Bytová jednotka č. 1921/7 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 647/17318  na společných částech budovy čp. 1921 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2631/1, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 167 049,00 Kč

Bytová jednotka č. 1921/8 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 777/17318  na společných částech budovy čp. 1921 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2631/1, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 401 541,00 Kč

Bytová jednotka č. 1921/9 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 638/17318  na společných částech budovy čp. 1921 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2631/1, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 138 055,00 Kč

Bytová jednotka č. 1921/10 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 777/17318  na společných částech budovy čp. 1921 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2631/1, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 386 001,00 Kč

Bytová jednotka č. 1921/11 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 738/17318  na společných částech budovy čp. 1921 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2631/1, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 301 673,00 Kč

Bytová jednotka č. 1921/12 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 723/17318  na společných částech budovy čp. 1921 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2631/1, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 275 217,00 Kč

Bytová jednotka č. 1921/13 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 496/17318  na společných částech budovy čp. 1921 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2631/1, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    859 957,00 Kč

Bytová jednotka č. 1921/14 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 638/17318  na společných částech budovy čp. 1921 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2631/1, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 125 295,00 Kč

Bytová jednotka č. 1921/15 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 634/17318  na společných částech budovy čp. 1921 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2631/1, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 118 240,00 Kč

Bytová jednotka č. 1921/16 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 778/17318  na společných částech budovy čp. 1921 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2631/1, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 411 125,00 Kč

Bytová jednotka č. 1921/17 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 647/17318  na společných částech budovy čp. 1921 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2631/1, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 173 519,00 Kč

Bytová jednotka č. 1921/18 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 778/17318  na společných částech budovy čp. 1921 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2631/1, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 418 905,00 Kč

Bytová jednotka č. 1921/19 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 636/17318  na společných částech budovy čp. 1921 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2631/1, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 159 927,00 Kč

Bytová jednotka č. 1921/20 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 782/17318  na společných částech budovy čp. 1921 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2631/1, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 410 560,00 Kč

Bytová jednotka č. 1921/21 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 639/17318  na společných částech budovy čp. 1921 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2631/1, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 152 619,00 Kč

Bytová jednotka č. 1921/22 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 777/17318  na společných částech budovy čp. 1921 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2631/1, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 386 001,00 Kč

Bytová jednotka č. 1921/23 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 653/17318  na společných částech budovy čp. 1921 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2631/1, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 164 812,00 Kč

Bytová jednotka č. 1921/24 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 726/17318  na společných částech budovy čp. 1921 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2631/1, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 280 508,00 Kč

Bytová jednotka č. 1921/25 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 701/17318  na společných částech budovy čp. 1921 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2631/1, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 236 413,00 Kč

Ceny uvedené u jednotlivých bytových jednotek jsou maximální ceny, které mohou být  u bytových jednotek sníženy v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 schváleným usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 153 ze dne 24.4.2008

 

II.      u k l á d á

  1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

          1.1. podepsat jednotlivé smlouvy o převodu bytové jednotky dle vzorové   

          smlouvy o převodu bytové jednotky schválené Radou městské části

 

 

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části