Usnesení zastupitelstva č. 54 ze dne 29.3.2011

k žádosti o odejmutí svěření pozemků parc.č. 4228/4, 4230/3, 4238/2, 4238/3, 4241/2, 4242/2, 4243/2, 4246/4, 4249/1, 4249/2, 4250/5, 4250/6, 4250/7, 4251/37, 4251/38, 4251/39 a 4251/40 v k.ú. Žižkov, částí ulic Malešická, Ke Kapslovně a Pitterova.

č.j.:  266/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 54

ze dne 29. 3. 2011

k žádosti o odejmutí svěření pozemků parc.č. 4228/4, 4230/3, 4238/2, 4238/3, 4241/2, 4242/2, 4243/2, 4246/4, 4249/1, 4249/2, 4250/5, 4250/6, 4250/7, 4251/37, 4251/38, 4251/39 a 4251/40 v k.ú. Žižkov, částí ulic Malešická, Ke Kapslovně a Pitterova.

 

Zastupitelstvo městské části

 

I.     schvaluje

žádost o odejmutí svěření pozemků parc.č. 4228/4, 4230/3, 4238/2, 4238/3, 4241/2, 4242/2, 4243/2, 4246/4, 4249/1, 4249/2, 4250/5, 4250/6, 4250/7, 4251/37, 4251/38, 4251/39 a 4251/40 v k.ú. Žižkov, částí ulic Malešická, Ke Kapslovně a Pitterova.

II.    ukládá

1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

1.1. požádat Zastupitelstvo hl.m. Prahy o odejmutí svěření výše citovaného majetku

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části