Usnesení zastupitelstva č. 49 ze dne 29.3.2011

k Jednacímu řádu Zastupitelstva městské části

č.j.:312/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 49

ze dne 29. 3. 2011

k Jednacímu řádu Zastupitelstva městské části

Zastupitelstvo městské části

I.       s c h v a l u j e

Jednací řád Zastupitelstva městské části uvedený v příloze tohoto usnesení

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části