Usnesení zastupitelstva č. 48 ze dne 29.3.2011

k návrhu na odvolání Mgr. Jana Freidingera z funkce člena Výboru pro majetek Zastupitelstva městské části a zvolení nového člena Výboru pro majetek Zastupitelstva městské části

č.j.: 304/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 48

ze dne 29. 3. 2011

k návrhu na odvolání Mgr. Jana Freidingera z funkce člena Výboru pro majetek Zastupitelstva městské části a zvolení nového člena Výboru pro majetek Zastupitelstva městské části

Zastupitelstvo městské části 

I.       b e r e   n a   v ě d o m í

 

         rezignaci Mgr. Jana Freidingera na člena Zastupitelstva městské části

 

 

II.      o d v o l á v á

 

Mgr. Jana Freidingera z funkce člena Výboru pro majetek Zastupitelstva městské části

        

 

III.    v o l í

 

Miroslava Fabíka do funkce člena Výboru pro majetek Zastupitelstva městské části

           

  

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části