Usnesení zastupitelstva č. 9 ze dne 11.11. 2010

ke zrušení usnesení Zastupitelstva městské části č. 11 ze dne 28.11.2006 a číslo 100 ze dne 11.12.2007 ke zřízení výborů Zastupitelstva městské části (výbor kontrolní, finanční, pro územní rozvoj a majetek Městské části Praha 3, pro správu Grantového  a podpůrného fondu Městské části Praha 3)

č.j.: 883/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 9

ze dne 11. 11. 2010

ke zrušení usnesení Zastupitelstva městské části č. 11 ze dne 28.11.2006 a číslo 100 ze dne 11.12.2007 ke zřízení výborů Zastupitelstva městské části (výbor kontrolní, finanční, pro územní rozvoj a majetek Městské části Praha 3, pro správu Grantového  a podpůrného fondu Městské části Praha 3)

Zastupitelstvo městské části

I.       r u š í

usnesení Zastupitelstva městské části č. 11 ze dne 28.11.2006 a číslo 100 ze dne 11.12.2007 ke zřízení výborů Zastupitelstva městské části (výbor kontrolní, finanční, pro územní rozvoj a majetek Městské části Praha 3, pro správu Grantového  a podpůrného fondu Městské části Praha 3)


Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části