Usnesení zastupitelstva č. 8 ze dne 11.11. 2010

ke zrušení usnesení Zastupitelstva městské části č. 8 ze dne 28.11.2006 k pověření členů Zastupitelstva městské části podepisováním doložky osvědčující platnost právního úkonu dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, § 43. K pověření členů Zastupitelstva městské části podepisováním doložky osvědčující platnost právního úkonu dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, § 43

č.j.: 882/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 8

ze dne 11. 11. 2010

ke zrušení usnesení Zastupitelstva městské části č. 8 ze dne 28.11.2006 k pověření členů Zastupitelstva městské části podepisováním doložky osvědčující platnost právního úkonu dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, § 43. K pověření členů Zastupitelstva městské části podepisováním doložky osvědčující platnost právního úkonu dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, § 43

  

Zastupitelstvo městské části

I.       r u š í

usnesení Zastupitelstva městské části č. 8 ze dne 28.11.2006 k pověření členů Zastupitelstva městské části podepisováním doložky osvědčující platnost právního úkonu dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, § 43

II.      pověřuje

 

dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, § 43 podepisováním doložky osvědčující platnost právního úkonu všechny členy Rady městské části.

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části