Usnesení zastupitelstva č. 7 ze dne 11.11. 2010

k volbě dalších členů Rady městské části

č.j.: 881/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 7

ze dne 11. 11. 2010

k volbě dalších členů Rady městské části

Zastupitelstvo městské části

I.  volí

 

do funkce dalších členů Rady městské části:

MUDr. Barbora Hanychová

Bc. Ondřej Pecha

Ing. Jan Srb

Ing. Jan Vokál

 

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části